Skip to content

Hydro REDUXA nízkouhlíkový hliník

Posúvme hranice vysokokvalitného, ekologickejšieho nízkouhlíkového hliníka.

Hydro REDUXA je naša značka nízkouhlíkového hliníka. Pomocou obnoviteľnej energie z vody (vodná energia), veternej a slnečnej energie môžeme vyrábať čistejší hliník, čím sa zníži uhlíková stopa na kg hliníka na 4,0, čo je menej ako štvrtina celosvetového priemeru.

Ako sa vyrába Hydro REDUXA nízkouhlíkový hliník?

Keďže je spoločnosť Hydro zapojená do každého aspektu hodnotového reťazca, môžeme zabezpečiť, aby celý proces bol nielen udržateľný, ale využíval najčistejšiu možnú energiu z našich vlastných zdrojov, čím sa eliminuje potreba alternatív.

V našom závode v Karmøy na západe Nórska už niekoľko rokov využívame životné prostredie na pomoc pri výrobe hliníka. Celá dodávka energie Karmøy pochádza z vodných elektrární Hydro v neďalekom Røldal-Suldal – čo znamená, že celá prevádzka je prakticky sebestačná.

Realita je taká, že znovu neobjavujeme koleso. Aktívne dosahujeme cieľ spotrebovať čo najmenej energie na výrobu vysokokvalitného udržateľného hliníka.

Hydro REDUXA je k dispozícii v ingotoch na lisovanie s nízkym obsahom uhlíka, zliatinách pre zlievareň s nízkym obsahom uhlíka, ingotoch z nízkouhlíkového plechu a valcovanom drôte s nízkym obsahom uhlíka.

Potvrdzujeme, že vyhradené časti našej výroby patria medzi najvyššie štandardy na svete, a to aj z hľadiska klímy, pretože veríme, že keď sa stopa našich zákazníkov zmenšuje, ich možnosti sa rozširujú.

Hydro REDUXA je overená podľa ISO 14064 spoločnosťou DNV GL, pokrývajúca všetky uhlíkové emisie z ťažby bauxitu a rafinácie oxidu hlinitého až po výrobu hliníka pri elektrolýze a odlievaní.

Služby spoločnosti Hydro v oblasti dizajnu

Nízkouhlíkové hliníkové produkty spoločnosti Hydro sú navrhnuté tak, aby vám pomohli dosiahnuť vaše ciele v oblasti udržateľnosti a splniť požiadavky spotrebiteľov, ktorí si čoraz viac uvedomujú klímu. Môžeme vám tiež pomôcť zabezpečiť, aby boli vaše produkty navrhnuté a vyrobené s ohľadom na životné prostredie. Zistite viac o tom, ako môžete využiť naše služby v oblasti dizajnu hliníka.

Recommended for you