Skip to content

Odlievané výrobky

Hydro je jeden z vedúcich dodávateľov ingotov pre lisovanie, ingotov na plechy, zliatín pre zlievárne a hliníka vysokej čistoty s globálnou výrobnou sieťou. Na trh ročne dodávame vyše 3 milióny ton odlievaných výrobkov.

casthouse ingots

Trvalo udržateľná kvalita

Sme zameraní najmä na prvotriednu kvalitu výrobkov a špecifikáciu zákazníka. Vytvárame nákladovo efektívne riešenia, ktoré spĺňajú vaše potreby zavádzaním overených postupov do nášho prehľadného systému odlievární s certifikátom ISO 9001. Naša odbornosť v oblasti moderných technológií vytvára výnimočne vysoký štandard trvalo udržateľnej kvality v rámci všetkých výrobkov.

Záväzok inovovať

Tímy výskumu a vývoja spoločnosti Hydro po celom svete pracujú na vytváraní inovatívnych riešení výziev, ktorým čelíte. Našim cieľom je dosiahnuť nepretržité zlepšovanie a inovácie na každej úrovni za účelom rozširovania používania hliníka.

Recyklácia a environmentálne povedomie

Pretavovacia sieť Hydro dokáže pomáhať pri optimalizácii toku šrotu zákazníka prostredníctvom konverzie šrotu na hliníkové výrobky najvyššej kvality. Naša technológia nám umožňuje pretavovať širokú škálu šrotu s rôznym opotrebovaním na výrobky spĺňajúce normy spoločnosti Hydro najvyššej kvality a environmentálne normy, ako je zdokumentované v našom certifikáte ISO 14001. Postupujeme aj v oblasti recyklácie pospotrebovaného a kontaminovaného šrotu.

Zákaznícky servis

Spoločnosť Hydro ponúka programy služieb zákazníkom, ktoré zahŕňajú riešenia s technickou a obchodnou pridanou hodnotou. Náš internetový portál pre zákazníkov pomáha zjednodušovať každodenné pracovné postupy. 

Odkazy: 

Recommended for you