Skip to content

Ingoty na plechy pre valcovanie

Dodávame široký sortiment ingotov na plechy s rôznymi rozmermi a z rôznych zliatin na báze primárneho kovu.

sheet ingots

Ponúkame zliatiny v sérii 1xxx-, 3xxx-, 4xxx-, 5xxx-, 6xxx- a 8xxx-, pričom ich vyrábame podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zákazníkov.

V spolupráci s našimi zákazníkmi sa nepretržite usilujeme zlepšovať naše výrobky a procesy a ponúkame podporu s cieľom využiť plný potenciál našich výrobkov.

Hlavné charakteristiky

 • Konzistentné zloženia zliatin
 • Široký sortiment formátov vrátane prispôsobených šírok
 • Nízka úroveň nečistôt
 • Precízne geometrické tolerancie
 • Vynikajúca kvalita povrchov

Oblasť aplikácie

 • Litografické tlačové dosky
 • Balenie
 • Stavebníctvo
 • Automobilový priemysel a preprava
 • Všeobecné strojárstvo

Podrobnosti o výrobku

Ingoty na plechy sa vyrábajú s hrúbkou od 400 do 600, šírkou od 800 do 2200 mm a dĺžkou do 8,5 m. Ponúkame zliatiny v sériách 1xxx-, 3xxx-, 4xxx-, 5xxx-, 6xxx- a 8xxx-. Naša technológia odlievania Nastaviteľné flexiblilné formy (Adjustable Flexible Moulds – AFM) zaisťuje vynikajúcu geometriu a možnosť prispôsobiť šírky, čo vedie k vyššiemu klzu v procese valcovania.

Ako vám môžeme pomôcť

 • Veľké množstvo odlievacích centier v rámci výskumu a vývoja pre skúšobné odlievanie
 • Programy výskumu a vývoja na vývoj technológií, procesov a výrobkov
 • Vývoj portfólia výrobkov a služieb zákazníkom
 • Hydro Service Portal zahŕňa širokú škálu prispôsobených a personalizovaných obchodných a technických služieb a je otvorený pre všetkých zákazníkov
 • Vieme ponúknuť elektronický prenos dát (EDI)

Relevantné sektory

Recommended for you