Skip to content

Recyklovaný hliník

Recyklácia hliníka je dôležitá, aby sa predišlo odpadu a vytvorilo obehovejšie hospodárstvo. Hydro ponúka dva rôzne produkty, ktoré sú založené na recyklovanom hliníku.

Aluminum smelting and casting at a  Hydro plant.

Hydro CIRCAL recyklovaný hliník

Hydro CIRCAL je naša značka prémiového recyklovaného hliníka vyrobeného z minimálne 75% recyklovaného post-spotrebiteľského hliníkového šrotu. Použitím recyklovaného hliníka výrazne znižujeme spotrebu energie vo výrobnej fáze, pričom stále ponúkame vysokokvalitný hliník.

Skutočný obsah recyklovaného post-spotrebiteľského šrotu sa líši, ale garantujeme minimálne 75%. Použitie post-spotrebiteľského šrotu, ktorý prežil život v produkte, nám umožňuje znížiť uhlíkovú stopu na 2,3 kilogramu CO2e na kilogram vyrobeného hliníka.

Zistite viac o Hydro CIRCAL prémiový recyklovaný hliník

Hydro RESTORE – hliník vyrobený z recyklovaného šrotu

Hydro RESTORE je náš rad hliníkových produktov vyrobených kombináciou recyklovaného výrobného šrotu, recyklovaného post-spotrebiteľského šrotu a primárneho hliníka.

Hlavnou zložkou Hydro RESTORE je výrobný šrot, ktorý vzniká vo výrobnom procese v Hydro závodoch a u našich zákazníkov. Spoločnosť Hydro tento materiál zbiera a recykluje, takže sa takýto hliník môže použiť pre nové produkty.

Zistite viac o Hydro RESTORE hliníku vyrobenom zo šrotu

Recommended for you