Skip to content

Hydro CIRCAL recyklovaný hliník

Posúvame hranice pre vysokokvalitný recyklovaný hliník s nízkym obsahom uhlíka.

Hydro CIRCAL je naša značka recyklovaného hliníka, ktorý je vyrobený z minimálne 75 % recyklovaného post-spotrebiteľského hliníkového šrotu. Použitím recyklovaného hliníka výrazne znižujeme spotrebu energie vo výrobnej fáze, pričom stále ponúkame vysokokvalitný hliník.

Prevádzka najpokročilejšej technológie triedenia hliníka v tomto odvetví nám umožňuje poskytovať hliník s najvyšším recyklovaným obsahom na trhu. Pracujeme na zvýšení množstva post-spotrebiteľského šrotu a pridávame nové produkty pod značkou Hydro CIRCAL.

Prečo používať recyklovaný hliník v Hydro CIRCAL 75R?

Použitie recyklovaného hliníka vo výrobnom procese znamená, že vzniká menšie množstvo tepla (a teda aj energie). Táto energia zvyčajne prispieva k úrovniam CO2 v atmosfére, takže znížením množstva energie potrebnej na vytvorenie materiálu aktívne prispievame k zníženiu klimatických zmien.

Keď hovoríme o 75% recyklovaných materiálov, máme na mysli výlučne hliník, ktorý dosiahol koniec životnosti ako používaný produkt a je privedený späť do cyklu prostredníctvom recyklácie. Môže to byť hliník zo zdemolovaných stavebných projektov, kontajnery na jedlo a nápoje alebo dokonca autá.

Akonáhle je hliník regenerovaný, vyčistený a vytriedený, takže získame len ten najjemnejší (a najmenej kontaminovaný) šrot, sa dostane späť do obehu. Je to preto, aby sa zabezpečilo, že sa na jeho recykláciu nespotrebuje dodatočná energia.

Percento hliníkového šrotu v Hydro CIRCAL 75R je zaručene minimálne 75%, ale ak sa s nami chcete porozprávať o rozšírení našej produktovej rady z recyklovaného hliníka, kontaktujte nás, aby sme prediskutovali, ako môžeme spolupracovať a posúvať hranice pre využitie recyklovaného post-spotrebiteľského šrotu na nové produkty a aplikácie.

Služby spoločnosti Hydro v oblasti dizajnu

Nízkouhlíkové hliníkové produkty spoločnosti Hydro sú navrhnuté tak, aby vám pomohli dosiahnuť vaše ciele v oblasti udržateľnosti a splniť požiadavky spotrebiteľov, ktorí si čoraz viac uvedomujú klímu. Môžeme vám tiež pomôcť zabezpečiť, aby boli vaše produkty navrhnuté a vyrobené s ohľadom na životné prostredie. Zistite viac o tom, ako môžete využiť naše služby v oblasti dizajnu hliníka.

Recommended for you