Skip to content

Zvárané rúry

Zvárané rúry sa vyrábajú tak, že sa vytvaruje plochý pás hliníka a potom sa okraje spoja vysokofrekvenčným zváraním.

stack of welded tubes

Hlavným rozdielom medzi lisovanými a ťahanými rúrami je možnosť použiť viacvrstvový materiál z rôznych hliníkových zliatin. Táto plátovaná vrstva sa často používa v rúrach na výrobu výmenníkov tepla, aby bolo možné spájkovanie v peci alebo plameňové spájkovanie a dosiahla sa odolnosť voči korózii pomocou galvanizácie.

Pre priemyselné aplikácie, kde sú dôležitými faktormi pevnosť a tvarovateľnosť možno použiť zliatiny série 5xxx, ktoré majú výhodu veľmi dobrej rozmerovej stability.

Automobilové aplikácie

 • Plochooválne trubice pre chladiče a ohrievače
 • Pravouhlé rúry pre chladiče plniaceho vzduchu
 • Hrubostenné chladiče oleja
 • Vnútorné vylepšenia ako jamky alebo turbulátory na zvýšenie prenosu tepla
 • Potrubia/zberače pre mobilné kondenzátory klimatizácie
 • Potrubia/zberače pre chladiče batérií
 • Rúry s malým priemerom pre spojovacie potrubia

Aplikácie v oblasti kúrenia, vetrania, klimatizácie a chladenia

 • Potrubia/zberače pre stacionárne kondenzátory
 • Rúry s vnútornými drážkami s vysokým výkonom prenosu tepla
 • Spojovacie kolená s plátovaným povlakom pre mechanicky expandované výmenníky tepla

Priemyselné aplikácie

 • Rebríky a lešenie
 • Špeciálne rúry pre starostlivosť o deti, záhradu a lesníctvo, ortopedické prostriedky, športy a dobrodružstvo
 • Odsoľovanie
 • Povrchové úpravy, napríklad eloxovanie alebo farbenie

Recommended for you