Skip to content

Kto sme

Máme závody po celom svete, vďaka čomu pôsobíme naprieč celým hodnotovým reťazcom hliníka. Vo všetkých oblastiach od ťažby surovín až po vývoj trvalo udržateľných hliníkových riešení pre budúcnosť sú našim najdôležitejším aktívom naši ľudia.

Hydro employees

Sme plne integrovaná spoločnosť zaoberajúca sa spracovaním hliníka s 35 000 zamestnancami v 40 krajinách na všetkých kontinentoch. Sme prítomní vo všetkých trhových segmentoch pre hliník, vyvíjame predajnú a obchodnú činnosť v celom hodnotovom reťazci, pričom obsluhujeme vyše 30 000 zákazníkov.

Spoznajte život v spoločnosti Hydro a vyformujte si u nás svoju kariéru

Našim najdôležitejším aktívom je spájanie našich mozgov. Spájanie odborníkov je ten najlepší spôsob tvorby inovácií a vývoja inteligentných hliníkových riešení pre budúcnosť. Usilujeme sa dostať zo seba to najlepšie a prostredníctvom spolupráce a partnerstva pridávať trvalú hodnotu.

Sme globálni, avšak pravdepodobne sme aj blízko k vám

Hydro je veľká priemyselná spoločnosť. Ponúkame širokú škálu pracovných pozícií v mnohých našich závodoch a výrobných jednotkách v Severnej a Južnej Amerike, Ázii a Európe. Kariéru si môžete vybudovať aj v oblasti IT, obchodného rozvoja, predaja, účtovníctva, financií, práva, ľudských zdrojov, marketingu a komunikácie v našich obchodných miestach a v našom korporátnom sídle v nórskom Osle. V spoločnosti Hydro budete súčasťou väčšieho príbehu. Príbehu, ktorý formujete vy.

Ako jeden z nás budete pracovať so silným tímom zručných kolegov, ktorí vždy spolupracujú s cieľom navzájom sa dopĺňať, podporovať a rozvíjať. Poskytujeme možnosti rozvoja, konkurenčné mzdy, balíčky zdravotnej starostlivosti a sociálne balíčky. 

Sme organizácia orientovaná na riešenia, pre ktorú je zákazník na prvom mieste a ktorá si vysoko cení možnosť vyvíjať, meniť, prispôsobovať a dodávať.

História kreativity, prosperity a rešpektu

Inovatívne a trvalo udržateľné spracovávanie prírodných zdrojov definuje podstatu spoločnosti Hydro. Všetko sa to začalo v roku 1905 pri prvom úspešnom použití vodnej energie na extrahovanie dusíka zo vzduchu. Vyrobené minerálne hnojivo by zabezpečilo dostatok potravín pre rastúcu populáciu. Dnes ťažíme a rafinujeme svoje vlastné suroviny, vyrábame vlastnú obnoviteľnú energiu, vyrábame primárny hliník na základe vlastnej technológie a vyvíjame moderné a trvalo udržateľné hliníkové riešenia. Súčasne čoraz viac recyklujeme, aby sme vrátili späť do obehu čo najviac nekonečne recyklovateľného hliníka. 

V našej histórii vždy išlo o výrobu užitočných výrobkov, ktoré svet potrebuje, o ľudskú kreativitu a využitie toho, čo ponúka príroda, o schopnosť vidieť možnosti a uvedomiť si obmedzenia. Naša história je charakterizovaná hybnou silou vytvorenou ľuďmi, ktorí sa starajú o seba navzájom a o svet okolo nich.

Kľúčová rovnováha práce a súkromného života

V oblasti bezpečnosti našich zamestnancov nikdy nerobíme kompromisy. Súčasne veríme, že je kľúčové okrem práce žiť dobrý život. S cieľom pomôcť pri dosahovaní rovnováhy úspešnej kariéry a zdravého životného štýlu ponúkame našim zamestnancom rôzne výhody. Jedným zo spôsobov podpory tohto záväzku je flexibilita našich pracovných politík. Okrem toho máme viacero rekreačných a spoločenských aktivít, aby naši zamestnanci boli plní energie, inšpirácie a spokojnosti.

Recommended for you