Skip to content

Vítame rôznorodosť

Veríme, že rôznorodé a inkluzívne tímy umožňujú vyššie úrovne inovácií, kultúry vzdelávania, lepšie pochopenie zákazníkov, dodržiavanie predpisov a vyššie kultúrne povedomie.

Našim cieľom je používať správne procesy, zručnosti a zdroje na zvyšovanie rôznorodosti a inklúzie v celej spoločnosti Hydro.

Sme globálna spoločnosť, preto naši zamestnanci predstavujú široké a rôznorodé spektrum. Táto rôznorodosť zlepšuje našu schopnosť konať v súlade so spôsobom Hydro Way. Spolupráca s ostatnými otvoreným a inkluzívnym spôsobom je jedným z našich najdôležitejších kritérií. Mali by ste vítať rôznorodosť v oblasti skúseností, veku, pohlavia, profesionálneho a kultúrneho pôvodu v tímoch i manažmente na všetkých úrovniach.

Na základe kultúrneho pôvodu, kompetencií, veku a pohlavia odlišne rozmýšľame, inak pristupujeme k výzvam a odlišne riešime problémy. V takom prípade robíme lepšie rozhodnutia a vytvárame nové príležitosti. Tieto rozdiely zabezpečia trvalú udržateľnosť a lepšie výsledky.