Skip to content

Pracujte s nami

Sme globálna spoločnosť tvorená ambicióznymi a talentovanými pracovníkmi, ktorí si navzájom pripravujú výzvy a odmeňujú sa.

Hydro employees

Sme globálna spoločnosť tvorená ambicióznymi a talentovanými pracovníkmi, ktorí si navzájom pripravujú výzvy a odmeňujú sa. Ako náš kolega dostanete možnosť a zodpovednosť rozvíjať svoje zručnosti. Stanovujeme jasné očakávania, ktoré podporujú neustále zlepšovanie výkonu, inovácie a silnú konkurencieschopnosť.     

V spoločnosti Hydro hľadáme tých, ktorí majú chuť učiť sa a spoločne pracovať na dosahovaní spoločných cieľov. Je pre nás dôležité, aby naši noví zamestnanci pri práci dodržiavali Kódex správania spoločnosti Hydro a konali v súlade s našimi kľúčovými hodnotami, ktorými sú starostlivosť, odvaha a spolupráca. Ak sa rozhodnete pripojiť sa k nám, budeme sa maximálne snažiť splniť vaše potreby. Ste pripravení na výzvu?

Recommended for you