Skip to content

Proces podania žiadosti

Ste pripravený požiadať o konkrétnu pracovnú pozíciu v spoločnosti Hydro?

Získajte tipy ako žiadať, čo očakávať v rámci hodnotiaceho procesu a čo si zapamätať, keď dostanete pozvanie na pracovný pohovor.

V časti Voľné pracovné miesta nájdete pracovné príležitosti pre učňov, študentov, absolventov a skúsených profesionálov. V zozname je uvedený názov pracovnej pozície a jej miesto. Podrobnejšie informácie o kontaktnej osobe a konkrétnych požiadavkach sú uvedené v opise pracovného miesta. 

Pohovory s kandidátmi vedieme spôsobom, ktorý podporuje úprimnosť a otvorenosť. Okrem vášho vzdelania a profesijnej kvalifikácie by sme sa radi dozvedeli, kto ste a aká je vaša motivácia.

Odporúčame, aby ste si pred pohovorom o nás prečítali, aby ste pochopili, či a ako by sme sa mohli zhodnúť. Prečítajte si časti Kto sme a O spoločnosti Hydro a preklikajte si našu internetovú stránku, aby ste získali predstavu o našej práci.

Úvodná kontrola vyhodnotí vašu žiadosť na základe kvalifikačných kritérií pre pracovnú pozíciu. Úspešní kandidáti budú pozvaní na 1 až 2 pohovory, ktoré prebehnú osobne alebo telefonicky/prostredníctvom služby Skype. Podľa pracovnej pozícii, o ktorú žiadate, môžete byť požiadaný, aby ste priradili úlohy či absolvovali on-line test schopností a test osobnosti. Okrem toho môžeme podľa potreby uskutočniť doplnkovú kontrolu pre konkrétnu pracovnú pozíciu alebo krajinu. 

V spoločnosti Hydro chceme, aby sa naši noví pracovníci cítili vítaní a chceme im umožniť ten najlepší štart. Naše oddelenia využívajú v rámci zaúčania rôzne aktivity – od predstavenia kľúčovým zúčastneným stranám cez školenie o pracovnej pozícii až po rôzne kurzy.  

Váš životopis bude vo väčšine prípadov úplne prvá vec súvisiaca s vami, ktorú váš budúci zamestnávateľ uvidí. Mal by obsahovať stručný prehľad o doterajšej práci relevantnej pre túto pracovnú pozíciu. Ak chcete získať pozornosť čitateľa, musíte sa usilovať, pokiaľ ide o stanovenie priorít, úpravu a prispôsobenie.  

  • Stanovenie priorít: Vaše relevantné skúsenosti by mali byť zvýraznené a mali by ste nám o nich povedať viac. Prístup „napíšem všetko a nechám na čitateľovi, nech si vyberie“ pri skutočnom nábore nie je vhodný 
  • Úprava: Zopár minút strávených korektúrou textu môže skutočne zvýšiť šancu na úspech! 
  • Prispôsobenie: Pri vytváraní životopisu je nutné prezentovať svoje skúsenosti tak, aby čitateľ pochopil váš potenciál a prenosné zručnosti.

Majte na mysli, že si môžete vybrať, ako sa budete prezentovať a že po celom svete majú ľudia odlišné očakávania a tradície, čo sa týka životopisov. 

Úspešná žiadosť 

Odporúčame, aby ste žiadosť o zamestnanie prispôsobili pracovnej pozícii, o ktorú sa usilujete. Dobre pripravená žiadosť využíva kľúčové prvky z inzerátu na pracovnú pozíciu a prepája ich s vami ako kandidátom. Uveďte svoje kompetencie pre túto konkrétnu pracovnú pozíciu a špecificky uveďte svoju motiváciu. Toto je dôležité, aby sa dosiahla dokonalá zhoda.

Vaša žiadosť musí byť maximálne pravdivá a spoľahlivá, zaistí vám to dôveryhodnosť. Na druhej strane, ak viete preukázať, že máte analytické schopnosti alebo vysokú pracovnú kapacitu tým, že prepojíte zručnosti so skúsenosťami z reálneho života, skutočne môžete vyčnievať z davu!

Recommended for you