Skip to content

Osobný a profesionálny rozvoj

Rozvoj našej spoločnosti sa začína rozvojom našich ľudí. Našim zamestnancom ponúkame rôzne programy osobného a profesionálneho rozvoja po celom svete.

Hydro employee

Či ste operátor, špecialista alebo líder, získate možnosť rozvíjať svoju kariéru a budovať svoje kompetencie. 

Najdôležitejšie vzdelávanie a rozvoj sa koná v rámci pracovnej pozície prostredníctvom lídrov a spolupracovníkov, ponúkame však aj širokú škálu programov profesionálneho rozvoja a kurzov prispôsobených organizačným potrebám. V rámci nášho programu Hydro Academy si naši zamestnanci môžu prezrieť náš katalóg medzinárodných kurzov a objaviť školenie relevantné pre ich rozvojové potreby vrátane miestnych a globálnych školení, on-line vysielaní, e-learningu, či prístupu ku knižnici Leadership library a ešte viac. 

Formovanie prostredníctvom zapojenia a posilneného postavenia 

Spôsob My Way je proces výkonu a rozvoja spoločnosti Hydro, ktorý používajú všetci zamestnanci. Cieľom je zabezpečiť, aby naši zamestnanci dokázali využívať svoje kompetencie na dosahovanie svojho najlepšieho výkonu – dnes i v budúcnosti. Prostredníctvom štruktúrovaného dialógu medzi lídrom a zamestnancom sa objasnia nasledovné otázky: 

 • Čo sa odo mňa očakáva? 
 • Ako si vediem? 
 • Ako môžem rozvinúť svoje kompetencie?  

Veríme, že zapojení zamestnanci majú veci vo svojich rukách a majú pocit posilneného postavenia, vďaka čomu sú spokojnejší a ich výkon je lepší. 

Naše programy rozvoja 

 • Hydro Fundamentals: Zaučenie nových zamestnancov s cieľom rozvoja a pochopenia organizácie a kľúčových priorít spoločnosti Hydro  
 • Young Professional Network Gathering: Predstavenie strategických procesov absolventom 
 • New Leader in Hydro Program: Informácie o úlohách a očakávaniach od vás ako lídra, precvičenie a rozvoj líderských zručností 
 • Radical Collaboration Program: Budovanie kultúry výkonnosti a vzťahu, precvičenie a rozvoj líderských zručností 
 • Hydro Professional Program: Podpora rozvoja kompetencií a budovanie siete naprieč hodnotovým reťazcom pre našich najtalentovanejších odborníkov 
 • Hydro Mentor Program: Zdieľanie znalostí naprieč organizáciou a rozvoj a zachovávanie top talentov 
 • Hydro Leadership Program: Budovanie kultúry výkonnosti, precvičenie a rozvoj líderských zručností 
 • ES Executive program: Rozvoj osobných líderských spôsobov správania a získanie kompetencií pre výkonné funkcie 
 • Hydro Executive Program: Získanie prehľadu o strategickej agende spoločnosti Hydro a kompetencií pre výkonné funkcie 
 • Lokálne programy: Ponuka rôznych lokálnych programov a predstavení 

Recommended for you