Skip to content

Médiá

Pracujete na príbehu o hliníku? Tlačové vyhlásenia, fotografie, príbehy, fakty a ukazovatele – nájdete tu všetko, čo potrebujete. A nezabúdajte, kedykoľvek sme vám k dispozícii na telefóne.

Media contacts
worker inspecting aluminum plate