Skip to content

Hydro v skratke

Sme jediná 360-stupňová spoločnosť v globálnom priemysle spracovania hliníka s prevádzkami v 40 krajinách na celom svete. Prostredníctvom spojenia lokálnej odbornosti, celosvetového dosahu a bezkonkurenčných schopností v oblasti výskumu a vývoja našich 35 000 zamestnancov vytvárame inovačné hliníkové riešenia naprieč celým hodnotovým reťazcom.

Karmøy technology pilot

Spoločnosť Hydro so sídlom v Nórsku má základy vo vyše storočnej odbornosti v oblasti vodnej energie, vývoja technológií a inovácií výrobkov. Sme prítomní vo všetkých trhových segmentoch súvisiacich s hliníkom, od výroby primárneho kovu až po recykláciu a zmenu jeho účelu. Prostredníctvom našich predajných a obchodných činností naprieč celým hodnotových reťazcom obsluhujeme vyše 30 000 zákazníkov.

Od ťažby bauxitu a rafinácie oxidu hlinitého až po výrobu primárneho kovu a ponuku špeciálnych výrobkov pre širokú škálu priemyselných odvetví náš záväzok zostáva rovnaký: Prostredníctvom inovatívnych a trvalo udržateľných hliníkových riešení posilňovať životaschopnosť našich zákazníkov a komunít.

Základné fakty

  • Registrovaný názov: Norsk Hydro ASA
  • Rok založenia: 1905
  • Obchodné oblasti: Bauxite & Alumina, Primary Metal, Rolled Products, Extruded Solutions, Energy
  • Počet zamestnancov: 36 000
  • Spoločnosť je prítomná v približne 40 krajinách na celom svete
  • Prezident a generálny riaditeľ: Hilde Merete Aasheim

Hlavné u­kazovatele, 2019

  • Tržby: 149 766 miliárd NOK
  • Očistený výsledok EBIT: 3 359 miliárd NOK
  • Čistý príjem zo stálych operácií: (2 370) miliárd NOK

Ďalšie informácie sú uvedené vo výročnej správe spoločnosti Hydro za rok 2019