Skip to content

Hydro v skratke

Hydro je popredná priemyselná spoločnosť, ktorá buduje podniky a partnerstvá pre udržateľnejšiu budúcnosť. Rozvíjame priemyselné odvetvia, ktoré sú dôležité pre ľudí a spoločnosť.

Karmøy technology pilot

Od roku 1905 spoločnosť Hydro pretvára prírodné zdroje na cenné produkty pre ľudí a podniky, pričom vytvára bezpečné pracovisko pre 34 000 zamestnancov vo viac ako 140 lokalitách a 40 krajinách.

V súčasnosti vlastníme a prevádzkujeme rôzne podniky a investujeme predovšetkým do udržateľných priemyselných odvetví. Prostredníctvom svojich obchodných oblastí je spoločnosť Hydro prítomná v širokej škále trhových odvetví hliníka, energie, recyklácie kovov, obnoviteľných zdrojov energie a batérií, a ponúka jedinečné bohatstvo vedomostí a kompetencií.

Spoločnosť Hydro sa zaviazala budovať udržateľnejšiu budúcnosť a vytvárať životaschopnejšie spoločenstvá vývojom produktov a riešení z prírodných zdrojov inovatívnymi a efektívnymi spôsobmi.

Základné fakty

  • Registrovaný názov: Norsk Hydro ASA
  • Rok založenia: 1905
  • Obchodné oblasti: Hydro Bauxite & Alumina, Hydro Aluminium Metal, Hydro Extrusions, Hydro Energy
  • Počet zamestnancov: 30 000
  • Spoločnosť je prítomná v približne 40 krajinách na celom svete
  • Prezident a generálny riaditeľ: Hilde Merete Aasheim

Hlavné u­kazovatele, 2020

  • Tržby: 138 818 miliárd NOK
  • Očistený výsledok EBIT: 6 051 miliárd NOK
  • Čistý príjem zo stálych operácií: 1,660 miliárd NOK

Ďalšie informácie sú uvedené vo výročnej správe spoločnosti Hydro za rok 2020