Skip to content

Hliník a zdravie

Aj keď niektorí hovoria, že hliník môže poškodiť vaše zdravie, vedecké dôkazy tomu nenasvedčujú. Hliník je skvelý zdroj pre rôzne výrobky a zmesi, ktoré v skutočnosti zdraviu prospievajú.

A healthy work-life balance

Hliník je súčasťou evolúcie

Hliník je po kyslíku a silikóne tretí najbežnejší prvok vyskytujúci sa v zemskej kôre. Inými slovami, ľudia sa vyvíjali a žili v prostredí bohatom na hliník od počiatkov človeka. Znamená to tiež, že sme dobre prispôsobení tomuto prvku a hliníku sme každodenne vystavení mnohými spôsobmi.

Vyhýbanie sa nadmernej expozícii

Keď sa hliník absorbuje do tela, krvným riečiskom sa dostane do obličiek, kde sa rýchlo odbúra. Výnimkou sú pacienti s ochorením obličiek, u ktorých sa hliník môže akumulovať a spôsobiť toxický efekt. Tento problém je však dobre známy lekárom, ktorí v rámci dialýzy podávajú vodu bez obsahu hliníka.

A tak ako pri mnohých iných prvkoch a zmesiach v našom modernom spôsobe života môže trvalá nadmerná expozícia viesť k negatívnym vplyvom na zdravie. Štúdie na zvieratách ukazujú, že pri vystavení sa vysokým dávkam hliníka sa objavujú abnormality kostí alebo problémy nervového systému.

V tomto ohľade je dôležité zdôrazniť, že neexistuje vedecký dôkaz potvrdzujúci, že bežná expozícia hliníka má nejaké negatívne vplyvy na zdravého človeka. Naopak, hliník poskytuje skvelé zdravotné výhody tým, že pri uchovávaní potravín predstavuje bezpečnú bariéru pre baktérie a kontamináciu. Rovnako hliníkové zmesi zvyšujú účinky vakcín a liekov a síran hlinitý sa používa na čistenie vody.

V skratke: Ak netrpíte ochorením obličiek alebo nie ste vystavení dlhodobej nadmernej expozícii, najmä zo vzduchu, bežná každodenná expozícia hliníku je bezpečná.

Zdroje hliníka

Dnes je hliník v našom modernom každodennom živote takmer všadeprítomný. Používame ho vo všetkom – od potrieb pre domácnosť ako keramika, papier, žiarovky až po sklené nádoby na lieky, farby, výbušniny a aditíva pohonných hmôt.

Potraviny

Hliník je prirodzenou súčasťou ovocia a zeleniny a práve to je najväčší zdroj nášho príjmu hliníka. V Európe sa denný príjem hliníka odhaduje na 3 – 10 miligramov, pričom tieto čísla sú hlboko pod limitom nadmernej expozície. Hliník z panvíc, kuchynského náčinia, plechoviek a alobalu má len malý alebo žiadny vplyv na náš denný príjem (< 0,1 mg).

Voda

Hliník je prirodzenou zložkou vody a my používame síran hlinitý na účinné čistenie dodávok vody. Voda priemerne predstavuje menej ako 1 % nášho denného príjmu hliníka.

Lieky

Ľudia používali hliníkové zmesi na medicínske účely už od čias starovekého Grécka, kde slúžil ako sťahujúci prostriedok, napríklad na zastavenie krvácania. Dnes používame hliníkové zmesi na efektívnejšiu výrobu vakcín a hydroxid hlinitý sa okrem iného používa na liečbu žalúdočných vredov.

Kozmetika

Hliníkové soli kvôli svojim antiperspiračným vlastnostiam v kozmetike používajú na výrobu deodorantov. Hliník sa môže nachádzať aj v kozmetických farbách a zahusťovacích látkach.