Skip to content

Obnoviteľná energia a hliník

Aj keď má hliník vynikajúce vlastnosti, čo sa týka energeticky efektívnej recyklácie, výroba primárneho kovu si vyžaduje veľa energie. Využívaním obnoviteľnej energie a moderných technológií vyrábame hliník najčistejším možným spôsobom.

Water in motion

Vodná energia – zdroj spoločnosti Hydro

Spoločnosť Hydro je známa ako jediná plne integrovaná spoločnosť zaoberajúca sa spracovaním hliníka na svete, no náš názov indikuje našu históriu priekopníkov vo výrobe vodnej energie. Všetko sa začalo v roku 1906, keď sme v meste Svelgfosse, blízko nórskeho mesta Notodden, vybudovali hydroelektráreň, ktorá dodávala energiu pre náš prvý závod na spracovanie dusičnanu draselného.

Vodná energia a výroba hliníka

V roku 1963 sme na ostrove Karmøy pri západnom pobreží Nórska otvorili náš prvý závod na výrobu hliníka použitím vodnej energie. Znamenalo to aj začiatok cesty spoločnosti Hydro s cieľom stať sa vedúcou spoločnosťou v trvalo udržateľnej výrobe hliníka na svete.

Dnes prevádzkujeme vyše 20 hydroelektrární po celom Nórsku a ročne dodávame približne 10 TWh čistej a obnoviteľnej energie pre našu výrobu hliníka.

Obnoviteľná energia a životné prostredie

Výroba hliníka vyžaduje veľa energie. Preto je veľmi dôležité využívať energetické zdroje, ktoré zanechávajú malú uhlíkovú stopu. Hliníkový závod, ktorý pri výrobe využíva elektrinu získanú z uhlia, tak ako je bežné vo viacerých regiónoch sveta, má päťkrát vyššie emisie CO2 ako závod využívajúci elektrinu z obnoviteľných zdrojov. Preto našou hlavnou stratégiou je budovať naše prevádzky v regiónoch sveta, kde môžeme používať energiu s nulovými emisiami, ako je vodná energia, veterná energia, slnečná energia a ďalšie.

Hydro Karmøy – stále v čele

Verní našej tradícii byť priekopníkom v oblasti čistej energie a efektívnejších výrobných metód pre primárny hliník dnes predstavuje závod Hydro Karmøy, ktorý tvorí základ v našej najväčšej snahe modernizovať a zefektívňovať výrobné metódy za účelom znižovania našej spotreby energie. Na základe technológie HAL4e z nášho výskumného centra v nórskom Årdale zníži závod Hydro Karmøy spotrebu energie o 15 percent v porovnaní so svetovým priemerom a súčasne aplikuje ďalšie inovácie, ktoré upevnia našu pozíciu vedúceho výrobcu trvalo udržateľného hliníka na svete.