Skip to content

Hydro Extrusion Slovakia

Hydro Extrusion Slovakia je tradičným výrobcom hliníkových lisovaných profilov. Pre uspokojenie náročných požiadaviek zákazníkov ponúka komplexný servis od lisovania cez povrchovú úpravu až po širokú škálu operácií opracovania, všetko na jednom mieste.

foto_Extrusion Slovakia_I.jpg

Hydro Extrusion Slovakia v skratke

Hydro v Žiari nad Hronom vyvíja a vyrába 18 000 ton hliníkových profilov ročne na 2 hydraulických lisoch a zamestnáva takmer 350 ľudí. Má rozsiahle kapacity v opracovaní a povrchových úpravách hliníkových profilov.

Svojich zákazníkov má v oblasti elektrotechniky, dopravy, telekomunikácií, strojárstva aj stavebníctva. Je dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou s veľkým využiteľným potenciálom, tak výrobným ako aj ľudským.

Address

Na Vartičke 7

965 01 Žiar nad Hronom

Slovensko

info.profiles.sk@hydro.com
+421 45 601 5003
+421 45 601 5001