Skip to content

Hydro Bauxite & Alumina

Bauxit a oxid hlinitý predstavujú prvé dva články hodnotového reťazca v priemysle spracovania hliníka. Medzi naše prevádzky patria jedny z najväčších bauxitových baní na svete a najväčšia rafinéria oxidu hlinitého na svete.

Naše bauxitové bane sa nachádzajú v štáte Pará na úplnom severe Brazílie. Veľká časť bauxitu sa ďalej spracúva vo vlastných závodoch spoločnosti Hydro a zvyšok je určený na predaj ďalším spoločnostiam.

Oxid hlinitý produkujeme v brazílskom závode Hydro Alunorte. Jeho časť sa používa ako základ pre vlastnú výrobu hliníka, no veľká časť sa ďalej predáva iným firmám.

Fakty

  • 3 476 zamestnancov
  • Tržby 28 548 (MNOK)