Skip to content

GBS

Hydro Global Business Services (GBS) je nová organizačná oblasť spoločnosti Hydro, ktorá funguje ako medzinárodný poskytovateľ služieb pre celú skupinu Hydro.

Jej hlavným účelom je dodávať relevantné obchodné služby v oblasti IT, financií a ľudských zdrojov pre všetky obchodné oblasti v spoločnosti. GBS je partner pre podnikanie, neustály vývoj a zlepšovanie služieb v súlade s obchodnými a korporátnymi potrebami.