Skip to content
traffic pole, road, residential houses

Cirkulácia so stĺpmi osvetlenia Cradle to Cradle Certified

Stĺp osvetlenia Cradle to Cradle Certified® (C2C) vám pomáha dosiahnuť vaše ciele v oblasti trvalej udržateľnosti. Tieto výrobky sú vyrobené zo zdravých materiálov ohľaduplných voči životnému prostrediu a určené na recykláciu v rámci technického obehu. Vyrábame ich pre vás.

Posun smerom k cirkulárnej ekonomike je pre priemyselnú revolúciu, ktorá je už v plnom prúde, mimoriadne dôležitý. Vaša úloha v rámci tohto posunu sa začína, keď poviete áno stĺpom osvetlenia C2C.

Program C2C Certified® pokrýva päť kategórií kvality:

  • Zdravie materiálu
  • Opätovné použitie materiálu
  • Obnoviteľná energia a manažment uhlíka
  • Správa vody
  • Sociálna spravodlivosť

Výrobky sú v rámci každej kategórie hodnotené úrovňou splnenia cieľov. Existuje päť úrovní, od základnej po platinovú, pričom najnižšia úroveň splnenia predstavuje celkové hodnotenie výrobku.

V roku 2011 sme sa stali prvým výrobcom na svete, ktorý pre svoje stĺpy osvetlenia získal Strieborný certifikát C2C. Výrobky sú navrhnuté s cieľom znižovať odpad. Spoločnosť Hydro súčasne vytvorila systém, v rámci ktorého stĺpy osvetlenia na konci ich životnosti berieme na recykláciu. Vďaka zapojeniu cirkulácie používame v dodávateľskom reťazci menej surovín.

Recommended for you