Skip to content
a worn blackboard with science  equations

Hydro podporuje vedu a vzdelávanie

Hydro verí v prispievanie komunitám, v ktorých podniká. Jedným zo spôsobov je investovanie do vzdelávacích aktivít.

Hydro je globálna spoločnosť, podporujeme však zamestnancov, aby iniciovali a zapájali sa do aktivít, ktoré pomáhajú ich miestnym komunitám. Medzi takéto aktivity patrí podpora neziskových organizácií s cieľom prispievať ku komunitným podujatiam. Nadšene pomáhame aj mladým ľuďom prostredníctvom rôznych vzdelávacích iniciatív.

Podpora študentov FIRST

V USA je Hydro Strieborným sponzorom a dodávateľom materiálu pre robotickú súťaž organizácie FIRST. FIRST je nezisková verejná charitatívna organizácia, ktorej cieľom je pomáhať pri podporovaní záujmu mladých ľudí o vedu a technológie.

V roku 2016 spoločnosť Hydro dodala členom tímov FIRST v oblasti Detroitu hliníkové profily na vytvorenie robotov a jej zamestnanci v úlohe mentorov slúžili počas týchto týždňových majstrovstiev a finálových súbojov ako technická podpora. Súťaž pritiahla vyše 18 000 študentov aj z takých vzdialených krajín ako Austrália, Čína a Nórsko.

Veda pre všetkých

V Indii Hydro prispieva k snahám prerušiť kruh chudoby naprieč generáciami prostredníctvom pomoci deťom so získavaním lepšieho vzdelania. V roku 2016 sme v škole disponujúcej obmedzenými prostriedkami, ktorá sa nachádza 160 kilometrov od nášho výrobného závodu v Pune, založili vedecké laboratórium

Spoločnosť Hydro dodala knihy, modely, ďalekohľady, mikroskopy a ďalšie nástroje, ktoré stimulujúcim a interaktívnym spôsobom pomáhajú malým deťom vzdelávať sa v oblasti vedy.

Recommended for you