Skip to content

Vyrábame viac za menej

Vždy sme podnikali z nejakého dôvodu. Keď bola v roku 1905 spoločnosť Hydro založená, jej cieľom bolo vyriešiť jednu z najväčších svetových výziev tej doby - nakŕmiť hladujúcu Európu a ukončiť hlad vo svete.

Aj v súčasnosti je naším cieľom vytvárať životaschopnejšiu spoločnosť. Keďže svet sa zmenil, radikálne sa zmenil aj spôsob, ako naša spoločnosť tento cieľ dosahuje. Preto sa teraz snažíme využiť naše vedomosti na to, aby sme mohli vytvárať priemyselné odvetvia, ktoré budú v nasledujúcich rokoch dôležité.  To však môžeme dosiahnuť len vtedy, ak budeme spolupracovať.  

Dúfame, že vás inšpirujeme, aby ste sa k nám pripojili a aby sme spolu vytvárali viac za menej. 

V boji proti klimatickým zmenám musí svet začať vyrábať a konzumovať novými spôsobmi. 

Musíme vyrábať viac za menej. 

Za posledných 25 rokov sa viac ako miliarda ľudí vymanila z extrémnej chudoby. 

Rozvoj týchto spoločenstiev bude vyžadovať viac energie a materiálov, akým je napríklad hliník, aby viac ľudí mohlo žiť bezpečnejší a lepší život.  

Svet musí bojovať na viacerých frontoch:  

  • Vezmime si napríklad recykláciu. Musíme ju zvýšiť a zároveň zabezpečiť, aby boli všetky nové materiály získané eticky a vyrábali sa s čo najnižšími emisiami. 
  • Musíme urobiť posun vo svetovom energetickom systéme a prejsť od fosílnych zdrojov energie k obnoviteľným. 
  • Tento posun spolu s elektrifikáciou a digitalizáciou dramaticky menia energetickú krajinu. 

Pre spoločnosť Hydro to znamená, že musíme zvýšiť mieru používania recyklovaného hliníka, ktorý je už v obehu. Musíme budovať podniky a dodávateľské reťazce, ktoré nám pomôžu opakovane používať zdroje.  

Musíme investovať do odvetví, ktoré menej znečisťujú životné prostredie. Veríme, že týmto spôsobom môžeme podporiť zvýšený dopyt po tovare a zároveň znížiť emisie.  

Zvýšená urbanizácia. Zamerajme sa na udržateľnosť a prechod na elektrifikáciu. Toto sú megatrendy, s ktorými sa v Hydro snažíme udržať krok.  

Spoločnosť Hydro má v súčasnosti jedinečnú pozíciu, pretože môže využiť svojich viac ako 100 rokov skúseností na premenu prírodných zdrojov na cenné produkty s ohľadom na bezpečné a inšpiratívne pracovisko pre našich 30 000 zamestnancov vo viac ako 140 lokalitách.  

Zvyšujeme výrobu obnoviteľnej energie a nízkouhlíkového hliníka, aby sme podporili zvýšený dopyt po tovare a zároveň pracovali na znižovaní emisií. Spoločnosť Hydro sa zaviazala budovať udržateľnejšiu budúcnosť a vytvárať životaschopnejšie spoločenstvá vývojom produktov a riešení z prírodných zdrojov inovatívnymi a efektívnymi spôsobmi. 

Môžeme to dosiahnuť len vtedy, ak budeme spolupracovať – dodávatelia materiálov, spracovateliarecyklátori, výrobcovia, projektanti a my všetci – prostredníctvom našej dennej spotreby. Pripojte sa k nám v našom úsilí vytvárať viac za menej.  

 

New CEO Hilde Merete Aasheim

Chceli by sme byť na čele priemyselných odvetví, ktoré sú dôležité pre udržateľnejšiu budúcnosť." 

Hilde Merethe Aasheim, CEO

Harnessing energy for more than a century