Skip to content

Základné fakty

Hydro je popredná priemyselná spoločnosť, ktorá sa zaviazala k udržateľnej budúcnosti. Naším zámerom je vytvárať životaschopnejšie spoločenstvá vývojom produktov a riešení z prírodných zdrojov inovatívnymi a efektívnymi spôsobmi.

Plugging a charger in an electric car

Hydro – spoločnosť zaoberajúca sa výrobou hliníka a energie 

Hydro je popredná priemyselná spoločnosť, ktorá buduje podniky a partnerstvá pre udržateľnejšiu budúcnosť. Rozvíjame priemyselné odvetvia, ktoré sú dôležité pre ľudí a spoločnosť. 

Od roku 1905 spoločnosť Hydro pretvára prírodné zdroje na cenné produkty pre ľudí a podniky, pričom vytvára bezpečné pracovisko pre 31 000 zamestnancov vo viac ako 140 lokalitách a 40 krajinách. 

V súčasnosti vlastníme a prevádzkujeme rôzne podniky a investujeme predovšetkým do udržateľných priemyselných odvetví. Prostredníctvom svojich obchodných oblastí je spoločnosť Hydro prítomná v širokej škále trhových odvetví hliníka, energie, recyklácie kovov, obnoviteľných zdrojov energie a batérií, a ponúka jedinečné bohatstvo vedomostí a kompetencií.  

Spoločnosť Hydro sa zaviazala budovať udržateľnejšiu budúcnosť a vytvárať životaschopnejšie spoločenstvá vývojom produktov a riešení z prírodných zdrojov inovatívnymi a efektívnymi spôsobmi. 

Základné fakty

  • Registrovaný názov: Norsk Hydro ASA
  • Rok založenia: 1905
  • Obchodné oblasti: Hydro Bauxite & Alumina, Hydro Aluminium Metal, Hydro Extrusions, Hydro Energy
  • Počet zamestnancov: 31 000
  • Spoločnosť je prítomná v približne 40 krajinách na celom svete
  • Prezident a generálny riaditeľ: Hilde Merete Aasheim

Hlavné u­kazovatele, 2021

  • Tržby: 149 654 miliónov NOK
  • Očistený EBITDA: 28 010 miliónov NOK
  • Čistý príjem zo stálych operácií: 13 930 miliónov NOK

Viac informácií nájdete vo výročnej správe spoločnosti Hydro za rok 2021