Skip to content

Základné fakty

Hydro je globálny dodávateľ hliníka s činnosťami naprieč celým hodnotovým reťazcom.

Hydro employees at Sunndal

Hydro je plne integrovaná spoločnosť zaoberajúca sa spracovaním hliníka s 35 000 zamestnancami v 40 krajinách na všetkých kontinentoch, ktorá spája lokálnu odbornosť, celosvetový dosah a bezkonkurenčné schopnosti v oblasti výskumu a vývoja.

Okrem výroby primárneho hliníka, valcovaných a lisovaných výrobkov a recyklácie spoločnosť Hydro ťaží bauxit, rafinuje oxid hlinitý a vyrába energiu, čím sa stala jedinou 360-stupňovou spoločnosťou v oblasti spracovania hliníka. Spoločnosť Hydro je prítomná vo všetkých trhových segmentoch pre hliník, vyvíja predajnú a obchodnú činnosť v celom hodnotovom reťazci a má vyše 30 000 zákazníkov.

Hydro má sídlo v Nórsku a základy vo vyše storočných skúsenostiach v oblasti obnoviteľnej energie, technológiách a inováciách. Je oddaná myšlienke posilňovať životaschopnosť svojich zákazníkov a komunít, tvarovať trvalo udržateľnú budúcnosť prostredníctvom inovatívnych hliníkových riešení. 

Základné fakty

  • Registrovaný názov: Norsk Hydro ASA 
  • Rok založenia: 1905 
  • Obchodné oblasti: Bauxite & Alumina, Primary Metal, Rolled Products, Extruded Solutions, Energy 
  • Počet zamestnancov:  35 000
  • Spoločnosť je prítomná v približne 40 krajinách na celom svete 
  • Prezident a generálny riaditeľ: Hilde Merete Aasheim

Hlavné ukazovatele, 2018

  • Tržby: 159 337 miliárd NOK
  • Očistený výsledok EBIT: 9 069 miliárd NOK 
  • Čistý príjem zo stálych operácií: 4 323 miliárd NOK