Skip to content

Základné fakty

Hydro je globálny dodávateľ hliníka s činnosťami naprieč celým hodnotovým reťazcom.

Hydro employees at Sunndal

Hydro je plne integrovaná spoločnosť zaoberajúca sa spracovaním hliníka s 35 000 zamestnancami v 40 krajinách na všetkých kontinentoch, ktorá spája lokálnu odbornosť, celosvetový dosah a bezkonkurenčné schopnosti v oblasti výskumu a vývoja.

Okrem výroby primárneho hliníka, valcovaných a lisovaných výrobkov a recyklácie spoločnosť Hydro ťaží bauxit, rafinuje oxid hlinitý a vyrába energiu, čím sa stala jedinou 360-stupňovou spoločnosťou v oblasti spracovania hliníka. Spoločnosť Hydro je prítomná vo všetkých trhových segmentoch pre hliník, vyvíja predajnú a obchodnú činnosť v celom hodnotovom reťazci a má vyše 30 000 zákazníkov.

Hydro má sídlo v Nórsku a základy vo vyše storočných skúsenostiach v oblasti obnoviteľnej energie, technológiách a inováciách. Je oddaná myšlienke posilňovať životaschopnosť svojich zákazníkov a komunít, tvarovať trvalo udržateľnú budúcnosť prostredníctvom inovatívnych hliníkových riešení. 

Základné fakty

  • Registrovaný názov: Norsk Hydro ASA
  • Rok založenia: 1905
  • Obchodné oblasti: Bauxite & Alumina, Primary Metal, Rolled Products, Extruded Solutions, Energy
  • Počet zamestnancov: 36 000
  • Spoločnosť je prítomná v približne 40 krajinách na celom svete
  • Prezident a generálny riaditeľ: Hilde Merete Aasheim

Hlavné u­kazovatele, 2019

  • Tržby: 149 766 miliárd NOK
  • Očistený výsledok EBIT: 3 359 miliárd NOK
  • Čistý príjem zo stálych operácií: (2 370) miliárd NOK

Ďalšie informácie sú uvedené vo výročnej správe spoločnosti Hydro za rok 2019