Skip to content

Hnacia jednotka

Z lisovaných hliníkových profilov sa vyrába čoraz viac dielov hnacích jednotiek. Tá pravá zliatina vám poskytne najlepšiu kombináciu lisovateľnosti, strojového opracovania a mechanických vlastností.

Cutaway of car powertrain

Nižšia hmotnosť a vyššia účinnosť vďaka hliníku

Použitie hliníka v systémoch hnacích jednotiek a motorov môže zlepšiť efektívnosť, znížiť hmotnosť a náklady výroby. Lisované hliníkové profily možno použiť napríklad v palivových systémoch, kvapalinových potrubiach a chladičoch.

Naše diely motorov ponúkajú vynikajúce strojové opracovanie a mechanické vlastnosti.

Veda o materiáloch a pevnosť 

Väčšina kovov sa po ohnutí alebo vytvorení priehlbiny usiluje získať pôvodný tvar. Hliník však dokáže elasticky absorbovať oveľa viac energie na jednotku hmotnosti ako oceľ s rovnakou pevnosťou. Je náchylný odpružiť sa do pôvodného tvaru.

Určené na recykláciu

Pomáhame navrhovať a vyrábať tieto diely s cieľom zvýšiť výkon a efektívnosť hnacej jednotky vozidla. Sú trvanlivé a určené na to, aby na konci životnosti boli zrecyklované. Naša ponuka obsahuje:

  • Chladiče
  • Palivové potrubia
  • Potrubia posilňovača riadenia
  • Spojovacie potrubia
  • Zbernice SC-13®