Skip to content

Ochrana osobných údajov na webovom sídle Hydro.com

Tu nájdete oznámenie o ochrane osobných údajov, ktoré sa vzťahuje na naše webové sídlo a na činnosti súvisiace so spracovaním údajov, vrátane našich zásad pre prácu so súbormi cookies.

Dátum nadobudnutia účinnosti: 16. máj 2018

Toto webové sídlo vám sprostredkovala organizácia Norsk Hydro ASA (nórska organizácia č. 914778271), Drammensveien 264, 0283 Oslo, Nórsko.

Organizácia Norsk Hydro ASA (ďalej len „Norsk Hydro“) je prevádzkovateľom spracovania osobných údajov na tejto internetovej stránke (ďalej len „Stránka“). Spoločnosť Norsk Hydro rešpektuje vaše súkromie a spracováva všetky osobné údaje podľa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR). Stránka je v mene Norsk Hydro spravovaná spoločnosťou Episerver.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú určené k tomu, aby vám pomohli porozumieť tomu, aké údaje spolu s vašimi rozhodnutiami týkajúcimi sa používania, prístupu a opravy osobných údajov zhromažďujeme a prečo, a taktiež čo s nimi robíme.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Spoločnosť Norsk Hydro pri návšteve stránky uchováva a spracováva niektoré všeobecne identifikovateľné informácie. Tiež môžeme zhromažďovať údaje z používania našich stránok alebo vytvárať súhrnné alebo anonymné údaje, ktoré nám pomôžu lepšie pochopiť a zlepšiť funkcie Stránky a jej prevádzkovanie.

Ak zadáte informácie do kontaktných polí, napríklad pri uchádzaní sa o zamestnanie v spoločnostiach Hydro, alebo okomentujete príspevky, alebo sa prihlásite do sekcií na webovom sídle, všetky osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytnete, budú spracované spoločnosťou Norsk Hydro a/alebo jej pobočkami v závislosti od toho, ktorú časť Stránky navštevujete.

Osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli zhromažďované.

Prečo spracovávame osobné údaje

Spracovávame osobné údaje zhromaždené z týchto stránok na nasledujúce účely:

  • ak ste odoslali kontaktný formulár, vaše osobné údaje používame k tomu, aby sme odpovedali na vašu konkrétnu žiadosť,
  • ak sa zaregistrujete v jednom z obchodných útvarov spoločnosti Norsk Hydro online, tieto informácie môžu byť použité na to, aby vám poskytli informácie o ponuke spoločnosti Norsk Hydro prispôsobené vašim obchodným potrebám,
  • ak sa u nás uchádzate o pozíciu prostredníctvom nášho portálu slúžiaceho na výberové konanie, na spracovanie vašej žiadosti využijeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Požiadame o váš súhlas s použitím konkrétnych informácií a vašu žiadosť si ponecháme po dobu jedného roka pre prípad, že by ste mohli byť vhodný/á pre iné pozície. Viac informácií vám bude poskytnutých prostredníctvom portálu slúžiaceho na výberové konanie predtým, ako sa budete uchádzať o prácu,
  • Z času načas vykonávame online prieskumy, aby sme lepšie porozumeli potrebám a profilom našich návštevníkov. Keď uskutočníme prieskum, dáme vám vedieť, ako budeme tieto vaše informácie používať v čase zhromažďovania informácií na internete.

Ako zhromažďujeme osobné údaje pri návšteve nášho webového sídla

Súbory cookies

Súbor cookie je malý textový súbor alebo iný trvalý súbor, ktorý webové sídlo pri návšteve stránky uloží do vášho počítača alebo mobilného zariadenia. To umožňuje webovému sídlu zapamätať si vaše akcie a predvolenia (napríklad prihlásenie, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazenia) počas určitého času, takže ich nemusíte opätovne zadávať vždy, keď sa vrátite na stránku alebo prechádzate z jednej stránky na druhú.

Ostatné monitorovacie technológie

Súbory tretích strán sa inštalujú tretími stranami s cieľom zhromažďovať určité informácie na vykonávanie rôznych výskumov týkajúcich sa správania, demografických údajov, atď. Tieto aplikácie pomáhajú vlastníkom podnikov a webových sídel analyzovať návštevnosť na svojich webových stránkach a aplikáciách, ale taktiež poskytujú informácie z iných webových stránok, ktoré sú s týmito aplikáciami prepojené. Vďaka tomu sme schopní ešte lepšie porozumieť záujmom našich návštevníkov, aby sme vám tak mohli poskytnúť lepšie informácie pri návšteve našej stránky.

Naše webové sídlo nastavuje vo vašom počítači nasledujúce typy súborov cookies:

Google Analytics

Kód monitorovacej služby Google Analytics pripojený na naše webové sídlo nám pomáha analyzovať návštevnosť, aby sme lepšie porozumeli tomu, ako ho návštevníci používajú.

Osobné preferencie jednotlivca

Súbory cookies môžete zablokovať alebo vymazať pomocou nastavení vo webovom prehliadači, čím sa môžu obmedziť funkcie webového prehliadača a zhoršiť vašu skúsenosť s používaním webového sídla.

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo vymazávať podľa svojho želania. Viac podrobností nájdete na webovom sídle www.aboutcookies.org. Môžete odstrániť všetky súbory cookies, ktoré sú už v počítači, a väčšinu prehliadačov je možné nastaviť tak, aby sa zabránilo ich akceptovaniu. Ak tak urobíte, možno budete musieť manuálne upraviť niektoré nastavenia pri každej návšteve webového sídla a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať. Naša Stránka nereaguje na signály Do-Not-Track (nesledovať) webového prehliadača.

S kým budeme zdieľať osobné údaje

Pokiaľ nás kontaktujete prostredníctvom našich kontaktných formulárov, vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými subjektmi spoločnosti Norsk Hydro, aby sme tak mohli odpovedať na vašu požiadavku.

Aj keď môžeme zdieľať súhrnné alebo anonymné informácie tak, ako je to vysvetlené vyššie v časti „Ostatné monitorovacie technológie“, s ostatnými, aby sme demoštrovali trendy, atď., nebudeme zdieľať vaše osobné údaje s osobami, ktoré nie sú pridruženými stranami, ani im ich predávať na ich vlastné marketingové účely.

Ochrana súkromia detí

Táto Stránka nie je určená pre deti mladšie ako 13 rokov. Ak zistíme, že nám osobné údaje poskytlo dieťa mladšie ako 13 rokov, podnikneme príslušné kroky na ich okamžité vymazanie.

Informačná bezpečnosť

Spoločnosť Norsk Hydro chráni vaše osobné informácie prostredníctvom technických a organizačných bezpečnostných opatrení, čím prispieva k ochrane osobných údajov.

Informácie, oprava a vymazanie

Ak o to požiadate, tak máte právo byť informovaní o tom, aké osobné údaje prípadne či vôbec nejaké, spoločnosť Norsk Hydro o vás spracováva. Taktiež môžete požiadať o odstránenie alebo zablokovanie akýchkoľvek nadbytočných osobných údajov, ktoré potenciálne môžeme spracovávať a požiadať o opravu všetkých nesprávnych osobných údajov, ktoré môžeme spracovávať. Ak chcete podať sťažnosť, môžete sa obrátiť aj na národný Úrad pre ochranu osobných údajov.

Ak chcete získať viac informácií, než je uvedené v tomto vyhlásení, a to, akým spôsobom sú informácie používané, ako zachovávame bezpečnosť vašich informácií a vaše práva na prístup k informáciám, ktoré o vás uchovávame, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na stránke www.hydro.com (vyberte tému: „Ochrana osobných údajov“) alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle +47 22 53 81 00.

Vaše práva na ochranu osobných údajov v Kalifornii

1798.83 kalifornského občianskeho zákonníka, tiež známeho pod pojmom „Shine The Light“ zákon, umožňuje zákazníkom, ktorí sú obyvateľmi Kalifornie požiadať a získať od nás raz ročne, bezplatne, informácie o osobných údajoch (ak existujú), ktoré sme zverejnili tretím stranám na účely priameho marketingu v predchádzajúcom kalendárnom roku. Ako už bolo uvedené, vaše osobné údaje nezdieľame s tretími stranami, ktoré nie sú pridružené na ich vlastné marketingové účely. Ak ste občanom Kalifornie a chceli by ste mať viac informácií, použite kontaktný formulár na webovom sídle www.hydro.com s predmetom „Práva na ochranu osobných údajov v Kalifornii“.

Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov

Naše Zásady ochrany osobných údajov pravidelne kontrolujeme. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované dňa 24.mája 2018. Nové verzie budú zverejnené na webovom sídle a budú vám v pravý čas oznámené.