Skip to content

Udržateľnosť

Hliník je materiál budúcnosti. Každý deň sa usilujeme, aby sa hliník stal súčasťou riešenia najväčšej výzvy našej doby.

Generálny riaditeľ: Náš prístup
Waterfall