Skip to content

Firemná integrita a zodpovedné zabezpečovanie zdrojov

Sme globálna spoločnosť zaoberajúca sa spracovaním hliníka prítomná v každom kroku hodnotového reťazca, od baní až po výrobu kovu a riešení. Sme zaviazaní uplatňovať etické obchodné praktiky a dodržiavať zákony v celej našej organizácii a dodávateľskom reťazci.

men looking at metal scrap

Náš záväzok k dodržiavaniu a čestnosti 

Od našich zamestnancov očakávame, že sa voči svojim kolegom, obchodným partnerom a spoločnosti budú správať zodpovedne. 

Podnikáme vo všetkých častiach sveta a sme zaviazaní konať v súlade so všetkými relevantnými zákonmi a predpismi. Súčasťou našej sociálnej zodpovednosti je bojovať proti korupcii – netolerujeme korupciu v súkromnom ani verejnom sektore. 

Budovanie trvácnej a udržateľnej hodnoty je pre nás dôležité. Dodržiavanie zákonov, vždy s integritou a byť prínosom pre spoločnosť nie je len prípustný spôsob, je to spôsob Hydro Way. 

Zodpovedné zabezpečovanie zdrojov a rozvoj dodávateľov 

Sme zodpovedný obchodný partner, to znamená, že sa nepretržite zapájame, ovplyvňujeme a pracujeme s našimi dodávateľmi a obchodnými partnermi. Základom je pre nás chápať a znižovať riziká nesúladu zákonov s našimi korporátnymi požiadavkami na zodpovednosť v rámci dodávateľského reťazca.  

Požiadavky pokrývajú záležitosti súvisiace so životným prostredím, ľudskými právami, bojom proti korupcii a pracovnými podmienkami, a vychádzajú z Globálnej dohody OSN, Usmerňujúcich zásad OSN pre podnikanie a ľudské práva a ďalších medzinárodných štandardov. Prostredníctvom programov rozvoja dodávateľov pracujeme na posilňovaní miestnych dodávateľov. 

Ľudské práva sú základom nášho spôsobu podnikania 

Sme zaviazaní rešpektovať a podporovať ľudské práva jednotlivcov, ktoré sú potenciálne ovplyvnené našimi činnosťami. Platformou pre náš prístup a iniciatívy sú medzinárodne uznávané ľudské práva. To je pre nás pevný rámec na stanovovanie rizík a možností – v rozvinutých aj rozvíjajúcich sa krajinách.