Skip to content

Miestne komunity

Neustále sa usilujeme pozitívne vplývať na spoločnosti, ktorých sme súčasťou. Toto úsilie je integrované do našich cieľov, hodnôt a obchodnej stratégie.

two men inspecting cucumber plants

Našim cieľom je prispievať k rozvoju miestnych komunít, pretože je to správne a pretože ako firma môžeme dosiahnuť úspech, len ak dosiahnu úspech aj komunity okolo nás. Pre nás to znamená, že našou prioritou je najma:  

  • prispievať ku kvalitnému vzdelaniu, 
  • propagovať dôstojnú prácu a ekonomický rast, 
  • posilňovať miestne komunity a inštitúcie prostredníctvom budovania kapacít. 

Našim záväzkom v oblasti medzinárodne uznávaných ľudských práv je poskytovať platformu pre náš prístup a iniciatívy. Všetci ľudia majú právo na základné práva a slobody. To je pre nás pevný rámec na stanovovanie rizík a možností – v rozvinutých aj rozvíjajúcich sa krajinách.  

Naše ambície môžeme dosiahnuť len prostredníctvom partnerstva s ľuďmi a komunitami. Pomocou transparentného dialógu a spolupráce dokážeme pozitívne vplývať – propagovaním sociálnej zmeny budovať dôveru.   

Zaviazali sme sa prispievať ku kvalitnému vzdelaniu a budovaniu kapacít pre 500 000 ľudí v našich komunitách a pre obchodných partnerov od roku 2018 do konca roka 2030.