Skip to content

Náš prístup

Hliník je kov budúcnosti. Každý deň sa usilujeme, aby sa hliník stal súčasťou riešenia najväčšej výzvy našej doby.

Recyclable aluminium

Hliník je ľahký. Pri jeho použití v doprave, obalovom priemysle a iných aplikáciách znižuje spotrebu energie a emisie skleníkových plynov. Je obnoviteľný na 100 %. Jeho recyklácia vyžaduje len 5 % energie potrebnej na jeho prvú výrobu. A hliník pretrváva. Vďaka svojej pevnosti, flexibilite a dlhej životnosti je to trvalo udržateľný materiál na výrobu produktov, ktoré pretrvajú generácie.

Lepší, Väčší, Zelenší

Obmedzenie činnosti v rafinérii Alunorte v Brazílii oslabilo naše finančné výsledky a postup nášho programu zlepšení. Okrem toho, počas uplynulých rokov rôzne poplatky a sankcie ovplyvnili globálne trhy a obchodné toky, ktoré postihli aj na náš sektor.

Kov budúcnosti si však naďalej hľadá cestu do nových aplikácií, rast dopytu zostáva stály a budúce perspektívy vyzerajú sľubne.

Čoraz viac nášho hliníka sa používa v automobilových aplikáciách, v dopravných prostriedkoch s nízkou hmotnosťou a pri znižovaní uhlíkových emisií vo fáze používania. Spoločnosť Hydro sa stala jedným z vedúcich dodávateľov stavebných systémov vrátane energeticky efektívnych striech, fasád a okenných riešení na svete. Náš prvý fyzický kov sme dodali v sériách Hydro 4.0 a Hydro 75R so zdokumentovanou nízkouhlíkovou stopou a rekordne vysokým obsahom recyklátu z pospotrebného hliníkového šrotu. 

Hliník je kľúčovým stavebným prvkom pre nízkouhlíkovú, cirkulárnu ekonomiku. Ako príklad potenciálu pre nové riešenia slúži úplne nový plne elektrický trajekt, ktorý obsluhuje 12,5-kilometrový prechod fjordom v západnom Nórsku. Spoločnosť Hydro dodala valcovaný a lisovaný hliník potrebný na zníženie hmotnosti trajektu, aby mohol mať elektrický pohon. A prostredníctvom nášho 25-percentného podielu v spoločnosti Corvus Energy sme sa nepriamo zúčastnili dodávky 3 MWh batérie, ktorá napája plavidlo. Som presvedčený, že svet bude potrebovať – a onedlho aj uvidí – viac takýchto inovatívnych a zelenších dopravných riešení, ktoré umožňuje hliník.

Starostlivosť, Odvaha, Spolupráca

Našu novú kapitolu sme začali modernizáciou našich hodnôt. Stále sme tou istou spoločnosťou s jasným zámerom, ktorej cieľom je vytvoriť životaschopnejšiu spoločnosť a našim príspevkom je pomoc pri budovaní budúcnosti a odľahčení našej planéty pomocou inovatívnych a trvalo udržateľných hliníkových výrobkov a riešení. Usilujeme sa, aby sme prostredníctvom neustáleho zlepšovania existujúcich činností, selektívneho rastu a expanzie a stanovovaním nových štandardov v rámci globálneho priemyslu spracovania hliníka boli lepší, väčší a zelenší. A hodnoty Starostlivosť, Odvaha a Spolupráca nás vedú na našej ceste pri dosahovaní tohto cieľa.

Naša výkonnosť v oblasti bezpečnosti v roku 2018 nedosiahla naše ciele. S veľkým zármutkom som prijal správu, že v novembri 2018 v maďarskom závode Extruded Solutions zomrel zamestnanec zmluvnej firmy počas práce pre spoločnosť Hydro. Súčasne bolo v roku 2018 až 77 našich závodov bez úrazov, čo znamená, že polovica našich výrobných prevádzok nielen verí, že je možné dosiahnuť nulu – oni tento cieľ dosahujú a sú na čele.

Rozdiel medzi situáciou bez úrazov a vážnym úrazom možno často merať v milimetroch či milisekundách. Musíme zlepšiť našu schopnosť poučiť sa zo všetkých incidentov, zdieľať svoje poznatky z našich overených postupov a od kolegov s najlepším výkonom, zameriavať sa na prevenciu smrteľných úrazov a vážnych zranení a vždy sa usilovať, aby naše pracoviská boli bezpečnejšie.

Naši zamestnanci sú najdôležitejším aktívom spoločnosti Hydro a chcel by som poďakovať všetkým našim 35 000 angažovaných zamestnancov za to, že riešia výzvy, chopia sa príležitostí a umožňujú spoločnosti Hydro dosahovať výkon a zlepšovať sa.

Angažovanosť v celom hodnotovom reťazci hliníka poskytuje výhody, ktoré sú bezkonkurenčné. Sledujeme každý krok na svojej ceste a dokážeme tak dokumentovať a byť transparentní v oblasti našich trvalo udržateľných postupov. V rámci preberania zodpovednosti a prispievania k trvalo udržateľnému rozvoju sme sa zapojili do vypracovania štandardov iniciatívy Aluminium Stewardship Initiative. Prvé závody spoločnosti Hydro už získali certifikát a pracujeme na našom pláne v nasledujúcich mesiacoch dosiahnuť certifikáciu naprieč celým hodnotovým reťazcom hliníka, od baní až po recykláciu.

Spoločnosť Hydro je signatárom Globálnej dohody OSN a Osobitnej skupiny pre zverejňovanie finančných informácií súvisiacich s klímou (TCFD). Spoločnosť Hydro bola spoluzakladateľom Svetovej podnikateľskej rady pre udržateľný rozvoj a členom Medzinárodnej rady pre ťažbu a kovy (ICMM). Spoločnosť Hydro sa v roku 2018 stala lídrom v sektore spracovania hliníka v indexoch Dow Jones Sustainability Index a je zahrnutá v Globálnej dohode OSN 100 a zozname FTSE4Good.

Technológie a trvalá udržateľnosť

Ak sú zmeny globálnej klímy našou najväčšou výzvou, technologický pokrok je našou najväčšou príležitosťou.

Posúvame zákony prírody, aby sme dosiahli energeticky efektívnejšiu elektrolýzu. Na optimalizáciu a automatizáciu procesov používame digitalizáciu, hromadné údaje a umelú inteligenciu. Špecifické vlastnosti hliníka prispôsobujeme na mieru na úrovni atómov s cieľom inovovať nové výrobky a riešenia, ktoré znižujú emisie vo fáze používania.

Skrátka, oživovaním jedinečných kvalít hliníka riešime najväčšie hrozby i príležitosti našej doby.