Skip to content

Náš výkon

Našim zámerom je vytvárať životaschopnejšiu spoločnosť pretváraním prírodných zdrojov do výrobkov a riešení, a to inovačnými a efektívnymi spôsobmi. Podpora možností je spôsobom prepojenia životaschopnosti a podnikania a súboru oblastí výkonu, kde meriame svoj pokrok. O to ide v našich správach o výkone v oblasti životaschopnosti.

man working in toolshop