Skip to content

Zdravie a bezpečnosť na pracovisku

Zdravie a bezpečnosť ľudí, ktorí pre nás pracujú a ľudí ovplyvnených našimi činnosťami je našou prvou a najdôležitejšou zodpovednosťou.

woman dressing man in hazmat suit

Podporujeme a zlepšujeme zdravie pracovnej sily spoločnosti, jej dodávateľov a komunít, v ktorých pracujeme. Usilujeme sa poskytovať pracovisko, kde môžu ľudia pracovať bez zranení a naše závody prevádzkujeme tak, aby neškodili susediacim komunitám. 

Náš prístup k zlepšovaniu výkonu v oblasti bezpečnosti je založený na riadení rizík, kvalitnom vedení a angažovaní vo výrobe. S cieľom vyhnúť sa vážnym zraneniam sme zaviedli viaceré kontrolné systémy a naše protokoly prevencie pred smrteľnými úrazmi zdôrazňujú sedem tém: 

  • Izolácia energií
  • Ochrana pred pádmi
  • Mobilné zariadenia 
  • Mostové žeriavy  
  • Vstup do uzavretých priestorov 
  • Bezpečnosť pri práci s roztaveným kovom
  • Manažment dodávateľov 

Zdravé a bezpečné pracovné podmienky sa považujú za ľudské právo a upravuje ich Medzinárodná organizácia práce (MOP), Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).