Skip to content

Životné prostredie a klíma

Sme oddaní myšlienke do roku 2020 minimalizovať a znižovať naše emisie a byť uhlíkovo neutrálni z perspektívy životného cyklu.

lighthouse in storm

Výroba hliníka vplýva na životné prostredie: lokálne tam, kde pracujeme a v dôsledku skleníkových emisií na globálnu klímu. Hlavné vstupy súvisiace s našou výrobou sú bauxit, energia a voda. Ako najväčšia plne integrovaná spoločnosť zaoberajúca sa spracovaním hliníka sme zodpovední za prevádzku spôsobom zohľadňujúcim životné prostredie.  

Neustálym zlepšovaním nášho spôsobu výroby hliníka sa usilujeme minimalizovať vplyv našich činností na životné prostredie, najmä v oblasti biodiverzity, vodného hospodárstva a klimatických zmien.

Stratégia pre oblasť klímy

Našim cieľom je do roku 2020 byť uhlíkovo neutrálni z hľadiska životného cyklu. Naša stratégia pre oblasť klímy vychádza z jednoduchého princípu: Usilujeme sa ušetriť minimálne toľko uhlíkových emisií, koľko ich vytvárame. Docielime to:  

  • zvýšením našej recyklačnej kapacity,
  • znížením emisií vo vlastnej výrobe, 
  • dodávaním hliníka do segmentov, kde poskytuje najväčšie výhody z hľadiska klímy.  

Environmentálna stratégia 

Našou stratégiou je minimalizovať vplyv našich činností na životné prostredie naprieč celým hodnotovým reťazcom hliníka. Našim cieľom je znižovať emisie vypúšťané do krajiny, vody a vzduchu, zachovať biodiverzitu a znížiť produkciu odpadu. Za týmto účelom monitorujeme, identifikujeme a znižujeme environmentálne riziko počas celej životnosti našich závodov.