Skip to content

Lisované profily pre veľké aplikácie

Pomocou väčších a širších hliníkových profilov môžete optimalizovať svoje procesy a zvyšovať kvalitu svojich výrobkov a riešení. Môžeme vám ukázať ako. A ukážeme vám prečo.

veľké a široké hliníkové profily
Hliníkové profily pre veľké aplikácie

Pomocou prietlačného lisu s lisovacou silou 8200 ton, môžeme dodať hliníkové profily, ktoré sú až 620 mm široké a 26 metrov dlhé. Nielen to, že špecifický vysoký tlak nám umožňuje vyrábať tieto veľké profily ako tenkostenné profily. Umožňuje to výrobu ľahkých komponentov a úsporu materiálu.

Veľké profily vám tiež môžu poskytnúť:

 • Prísnejšie tolerancie
 • Jednoduchšie konštrukčné práce
 • Jednoduchší výrobný proces
 • Znížený čas montáže
 • Vysokú úroveň kvality povrchu
 • Veľké a široké hliníkové profily pre rôzne aplikácie

Veľké a široké hliníkové profily sa používajú v rôznych aplikáciách, ako sú pobrežné plošiny pre vrtuľníky, pri ktorých získate vysoký pomer pevnosti k hmotnosti a ľahko použiteľný komponent, ktorý má vysoko antikorózne vlastnosti.

Ďalšie príklady:

 • Steny železničných vozňov
 • Stožiare pre lode
 • Veľké komponenty pre stroje, vrátane lekárskeho vybavenia
 • Veľké komponenty pre stavebníctvo
 • Prípojnice pre elektrickú vodivosť

Ship mast in aluminium

Väčšie a širšie pomocou frikčného zvárania

Friction Stir Welded aluminium panels.jpg
Friction Stir Welded aluminium


Potrebujete ešte niečo väčšie? Technológia spájania môže z vašich veľkých konštrukčných profilov urobiť ešte väčšie hliníkové panely. Odporúčame frikčné zváranie (FSW).

Technológia FSW poskytuje vynikajúce tolerancie, ktoré zabezpečujú menšie zložitosti pri zváraní panelov a komponentov pre priemyselné konštrukcie železničných koľajových vozidiel. Tieto prísne tolerancie podporujú aj vysoko kvalitné palubné panely a iné námorné konštrukcie.