Skip to content

Nízkouhlíkový hliník: Hydro REDUXA a Hydro CIRCAL

Používanie trvácnych a recyklovateľných materiálov s nízkou uhlíkovou stopou prispieva k znižovaniu globálnych emisií a vznikajú tak výrobky pre viac cirkulárnu ekonomiku. Preto spoločnosť Hydro neustále pracuje na vývoji zliatin s nízkou uhlíkovou stopou. V súčasnosti ponúkame dve série nízkouhlíkových materiálov prostredníctvom našich línií sortimentu CIRCAL a REDUXA.

Hydro CIRACL and Hydro REDUXA hang tag logos on metallic background

Naše nízkouhlíkové hliníkové výrobky sú navrhnuté tak, aby vám pomáhali dosahovať vaše ciele v rámci trvalej udržateľnosti a spĺňali požiadavky spotrebiteľov, ktorí sú stále viac environmentálne uvedomelí. Môžeme vám aj pomôcť zaistiť, aby sa pri navrhovaní vyrábaných produktov zohľadňovalo životné prostredie. Zistite viac o našich službách v rámci navrhovania 

  • Hydro CIRCAL je sortiment výrobkov, ktoré sa vyrábajú z recyklovaného, pospotrebného šrotu. Používaním recyklátu radikálne znižujeme spotrebu energie a súčasne stále dokážeme ponúkať výrobky vysokej kvality. Percentuálny podiel šrotu sa mení podľa špecifikácií klienta, vždy však môžeme zaručiť uhlíkovú stopu menej ako 2,3 kg CO2e na 1 kg hliníka vyrobeného v rámci sortimentu Hydro CIRCAL 75R. Zistite viac o našich zelených ponukách
  • Hydro REDUXA je naša séria nízkouhlíkového hliníka. Využívaním zdrojov obnoviteľnej energie, napríklad vodnej energie, znižujeme uhlíkovú stopu na kg hliníka na menej ako štvrtinu celosvetového priemeru. Výsledkom je hliník, ktorého uhlíková stopa je aktuálne jedna z najnižších na svete. Zistite viac o našich zelených ponukách