Skip to content

Hydro REDUXA

Posúvanie hraníc pre nízkouhlíkový hliník.

Hydro REDUXA je naša séria nízkouhlíkového hliníka. Využívaním zdrojov obnoviteľnej energie, napríklad vodnej energie, znižujeme uhlíkovú stopu na kg hliníka na menej ako štvrtinu celosvetového priemeru. Výsledkom je hliník, ktorého uhlíková stopa je aktuálne jedna z najnižších na svete. Minimalizovanie uhlíkovej stopy našich výrobkov a maximalizovanie možností pre našich zákazníkov.

Na základe využívania obnoviteľnej energie z vody, vetra a slnečného žiarenia dokážeme vyrábať čistejší hliník ako kedykoľvek predtým.

Materiál Hydro REDUXA má maximálnu uhlíkovú stopu 4,0 kg CO2e na kg vyrábaného hliníka. To je jedna štvrtina celosvetového priemeru. 

Vydávame certifikát osvedčujúci, že špecializované časti našej výroby si udržiavajú jeden z najvyšších štandardov na svete, aj z perspektívy klímy, pretože veríme, že keď sa zníži stopa našich zákazníkov, zvýšia sa ich možnosti.

Sortiment 4.0 spoločnosti Hydro je organizáciou DNV GL overený podľa normy ISO 14064, pričom sú pokryté všetky uhlíkové emisie od ťažby bauxitu cez rafináciu oxidu hlinitého až po výrobu hliníka a odlievanie.

Sortiment Hydro REDUXA je k dispozícii pre všetky druhy a tvary dodávané z našich nórskych závodov na spracovanie hliníka a možno ich posielať do celého sveta.

  • Nízkouhlíkové lisovacie ingoty
  • Nízkouhlíkové zliatiny pre zlievárne
  • Nízkouhlíkové ingoty na plechy
  • Nízkouhlíkový valcovaný drôt