Skip to content

Formovanie hliníka na zložité diely

Premyslene navrhnutý lisovaný hliníkový profil vyžaduje drobné následné spracovanie. No ak profil vyžaduje spracovanie, dokonale sa hodí na formovanie a spájanie.

milling machine

Tvarovateľnosť hliníka

Tvarovateľnosť je jedna z najvýznamnejších vlastností ľahkého kovu hliníka.

Naši vývojoví a výskumní technici používajú moderné zariadenia na vykonávanie počítačových analýz a testovanie dielov vyformovaných horúcim plynom, hydroformovaním, napínaním a ohýbaním. Robíme to, pretože vyžadujete vytváranie zložitých dielov s vysokým stupňom rozmerovej presnosti.

Dodatočné strojové opracovanie

Profily možno tvarovať tak, aby po vylisovaní vyžadovali minimálne strojové opracovanie. Často však je potrebná určitá forma opracovania a strojové opracovanie profilov je relatívne lacné. Tvárnosť hliníka znamená, že náklady na opracovanie sú konkurenčné.

Hydroformovanie a ohýbanie pre presnosť

Pomocou hydrofomovania dokážeme lisovanú hliníkovú rúru zmeniť na trojrozmerný tvar. Ohýbanie je ďalší proces, ktorý používame na docielenie presnosti tvarovania.