Skip to content

Konštruovanie budúcnosti a odľahčovanie našej planéty

Valcované hliníkové výrobky od spoločnosti Hydro vám môžu pomôcť pri konštruovaní inteligentnejších výrobkov a súčasne odľahčia našu planétu.

large roll of aluminium

Svetový líder

Sme vedúci výrobca moderných valcovaných hliníkových výrobkov na svete. Každý deň viac ako 6000 kompetentných a nadšených ľudí konštruuje inteligentnejšie výrobky a riešenia s cieľom prispieť k ľahšej budúcnosti pre našu planétu. Máme silnú výrobnú bázu v Európe so závodmi v Nemecku a Nórsku a globálu predajnú sieť.

Odľahčenie našej planéty

Formujeme budúcnosť s hlbokým rešpektom voči ľuďom a našej planéte. Chceme, aby náš hliník bol kľúčovým stavebným prvkom modernej spoločnosti, odľahčil našu klimatickú stopu prostredníctvom technologického rozvoja a inovatívnych riešení.

Spoločný vývoj riešení

Máme viac ako storočie skúseností vo výrobe valcovaných hliníkových výrobkov a riešení. Našimi hlavnými silnými stránkami sú hlboké technologické znalosti a schopnosť priniesť ich zákazníkovi. Budovaním otvorenej a proaktívnej komunikácie súčasne rozvíjame riešenia spolu s našimi partnermi.

Sme hrdí na to, že našimi zákazníkmi sú niektoré z najznámejších značiek v automobilovom priemysle i v baliarenskom, tlačiarenskom, strojníckom a stavebnom priemysle. Každý deň plníme svoj prísľub: Byť najlepší, čo sa týka kvality aj služieb.