Skip to content

Valcované hliníkové výrobky pomáhajú tomu, aby sa e-mobilita stala realitou

Elektrická mobilita sa po celom svete rapídne rozširuje, pričom tempo rastu prekonáva všetky očakávania. Predstavuje súčasť trvalo udržateľnej dopravnej infraštruktúry pre budúcnosť.

electrical car prototype

Na základe elektrifikácie automobilového a iných sektorov energetický a dopravný priemysel absolvujú veľké zmeny. Vyššie a rýchlejšie pochopenie vyžaduje spoločnú snahu všetkých zúčastnených strán, ako sú pôvodní výrobcovia automobilových zariadení, dodávatelia typu tier, spoločnosti vyrábajúce batérie a poskytovatelia energie a infraštruktúry.

Univerzálnosť hliníka charakterizovaná nízkou hustotou, vysokou vodivosťou, možnosťou recyklácie, tvarovateľnosťou a odolnosťou voči korózii umožňuje progresívny vývoj riešení súvisiacich s e-mobilitou, od lítiovo-iónových batérií až po ľahký dizajn v aplikáciách surových karosérií. Okrem materiálových riešení pre surové karosérie spoločnosť Hydro vyvinula materiálové koncepty na báze hliníka s cieľom umožniť technickú implementáciu rôznych úrovní technológií batérií od katódovej fólie pre komorový plášť až po integrované riešenia pre tepelný manažment a batériové moduly.

Riešenie pre komponenty v rámci e-mobility

Ponúkame materiálové riešenia pre rôzne komponenty v rámci e-mobility:

  • Komory – materiály pre katódovú fóliu, komorový kryt, komorový stĺp, komorové štítky, komorový plášť
  • Modul – materiály pre zbernicové lišty a komorové kontaktné systémy, modulový plášť
  • Obal – materiály pre akumulátorové skrine, tienenie EMV, chladenie
  • Integrácia batérií – hliník na kombinácie s termoplastmi, so skleným vláknom pre ľahké riešenia pre batériové systémy a konštrukcie

Naše valcované hliníkové výrobky, od tenkých fólií pre katódy až po hrubé dosky pre plášte batérií, ponúkajú optimálnu kombináciu rôznych vlastností a potenciál pre komponenty v batériových systémoch. Pomáhajú budovať ľahšie vozidlá s nulovými emisiami a sú vynikajúce pre následné spracovanie.

Naše vysoko presné polotovary zaručujú efektívnosť a výkon pre vaše výrobné procesy a ponúkajú možnosti recyklácie na konci životnosti vozidla.