Skip to content

Pásy pre ofsetové tlačové dosky

Tlačené médiá poskytujú každý deň správy a zábavu miliardám ľudí na celom svete. S našimi bohatými skúsenosťami vo výrobe litografických pásov pre ofsetové tlačové dosky neoceniteľne prispievame ku kvalite života ľudí.

rolled litho plate

Zliatina HA1052B od spoločnosti Hydro ponúka vylepšené funkcie v zmesiach H18 a H19. Je vyrobená na báze našej univerzálnej zliatiny HA1052 pre aplikácie v rámci ofsetovej tlače. S našou novou povrchovou úpravou HPSplus zaisťujeme optimalizovaný homogénny povrch, ktorý umožňuje výrobcom ofsetových dosiek pridať hodnotu k svojmu procesnému reťazcu poskytnutím zvýšenej rýchlosti prechodu na výrobnej linke, vyššej energetickej efektívnosti a konzistentnej kvality produktov. Všetky naše výrobky sú vhodné pre mechanické a elektrochemické zrnenie s hrúbkou od 0,1 do 0,5 mm a šírkou do 1650 mm.

Hlavné charakteristiky

 • Najmodernejšie zliatiny s vysokým výkonom
 • Vynikajúca povrchová úprava zrnením
 • Najvyššia kvalita povrchov
 • Pokrytie najvyšších požiadaviek na rovinnosť
 • Špecificky vyvinuté mechanické vlastnosti

Oblasti aplikácie

 • Ofsetové tlačové dosky
 • Aplikácie s podobnými požiadavkami na povrch

Ako vám môžeme pomôcť

 • Vysoko kvalitné výrobky a služby na uspokojovanie potrieb našich zákazníkov
 • Schopnosť vyvíjať špeciálne zákaznícke riešenia
 • Zdieľanie našich rozsiahlych znalostí vo výrobe litografických pásov kolegami v oblasti litografie
 • Konzultovanie so zákazníkmi
 • Spoločné platformy pre efektívnejšiu interakciu medzi zákazníkmi a nami
 • Ponuky recyklácie šrotu