Skip to content

Stavebníctvo a výroba konštrukcií

Hliník je jeden z najpoužívanejších materiálov v stavebníctve a výrobe konštrukcií, pretože zlepšuje energetickú efektívnosť v budovách a je prirodzene odolný voči korózii.

building facade

Hliník je vďaka svojej flexibilite pri navrhovaní favoritom medzi konštruktérmi a architektmi. Hliník možno ošetriť eloxovaním alebo farebným náterom, čím získa ešte vyššiu trvácnosť a odolnosť voči korózii a súčasne splní akékoľvek požiadavky v rámci dekoratívnosti.

Dodávame moderné a rôznorodé riešenia pre budovy a konštrukcie vrátane obrovského sortimentu výrobkov napríklad pre fasády, strechy či stropy. Vďaka vlastnostiam hliníka skombinovanými s našimi modernými znalosťami o výrobkoch a procesoch sme my a náš kov ideálnou voľnou pre súčasnú architektúru.