Skip to content

Technické školenie o navrhovaní v oblasti hliníka

Prostredníctvom zvyšovania znalostí stúpa používanie hliníka. Ponúkame tútoring a technické školenie štruktúrované špeciálne pre vás.

discussing plans

Návrhy z hliníka

Zákazníci, študenti, partneri – každý, kto má záujem dozvedieť sa viac o navrhovaní s hliníkom, môže od nás získať technické školenie a tútorstvo v spoločnosti Hydro. Kurzy sú určené pre dizajnérov výrobkov, ich vývojárov, technikov, konštruktérov a architektov naprieč trhmi a priemyselnými sektormi. Každý rok poskytujeme našim zákazníkom a zúčastneným stranám vyše 40 000 hodín technického školenia.

Hydro Profile Academy

Školenia sa konajú v našej akadémii Hydro Profile Academy a na seminároch určených pre konkrétnych zákazníkov alebo trhy. Školiteľmi je asi 1 000 vysoko kvalifikovaných technikov so vzdelaním v oblasti náuky o materiáloch, fyziky, chémie či strojárstva.