Skip to content

A more sustainable automotive future

The carbon footprint of your electric vehicle is shaped by where the materials come from and how they are produced.

Select aluminium
highway cloverleaf with trees

Výročná správa

Zvyšovanie ziskovosti a podpora udržateľnosti s cieľom zvýšiť hodnotu pre naše zainteresované strany

Annual Report 2019
annual report 2019
Illustration image landscape

Globálny dosah – miestna prítomnosť

Hydro na Slovensku

Zobraziť všetky pracoviská

O spoločnosti Hydro

simplified illustration of a world map

40 krajín

35 000 zamestnancov


Hydro je plne integrovaná spoločnosť zaoberajúca sa spracovaním hliníka s 35 000 zamestnancami v 40 krajinách na všetkých kontinentoch, ktorá spája miestnu odbornosť, celosvetový dosah a bezkonkurenčné schopnosti v oblasti výskumu a vývoja.

 

Hydro v skratke