Skip to content

Aluminium i värmeväxlare med mantel och rör

Värmeväxlare med mantel och rör används främst i högtrycksapplikationer för uppvärmning eller nedkylning av vätskor och gaser. Här är aluminium ett lämpligt material.

Industrie_ShellTubeHeatExchangers.JPG

Svetsade aluminiumrör En värmeväxlare med mantel och rör består av ett stort antal långa smala rör som är monterade på längden i ett större rör eller en mantel. Vätskan eller gasen cirkulerar i utrymmet mellan manteln och rören, och fungerar som kylmedel.

Svetsade aluminiumrör

Svetsade rör ger en begränsad väggtjockleksvariation jämfört med strängpressade komponenter. Det gör det möjligt att skräddarsy egenskaper på kärnlegeringen samt på både insidan och utsidan av röret genom att använda pläterat bandmaterial.

Hållfasta och korrosionsbeständiga aluminiumlegeringar

Den avancerade rörkonstruktionen kräver snäva toleranser för att säkerställa korrekt montering och flöde. I ditt nästa projekt som involverar en värmeväxlare med mantel och rör bör du överväga att använda våra svetsade aluminiumrör, som är tillverkade av hållfasta och korrosionsbeständiga legeringar med extremt snäva toleranser.

Du kan dessutom välja till pläterade rörväggar för ännu bättre korrosionsskydd.

Recommended for you