Skip to content

Aluminium för säkrare bussar

Säkerhet är en central fråga vid tillverkning av passagerarfordon. Eftersom aluminium har utmärkta krockabsorberande egenskaper bör du överväga att byta till aluminiumkomponenter för att göra dina bussar säkrare.

Young woman stepping into the bus


Betydande kostnadsbesparingar

Ytterligare fördelar med lättare bussar är kostnadsbesparingar och låg vikt, vilket i sin tur är positivt för miljön.

Vi erbjuder busstillverkare och deras leverantörer komponenter och konstruktioner i aluminium. Dessa komponenter har många olika användningsområden:

Förarhytter

Produktsortimentet omfattar system för underkörningsskydd, takräcken, takskenor, profiler för instrumentpanelbalkar och dörrstrukturer samt inredningsartiklar som sängramar och bord.

Profiler och godstjocklek

Profiler med jämnt gods är lättast att tillverka, men det är enkelt att omfördela godset i profilen när så behövs. Av hållfasthetsskäl kan det vara önskvärt att koncentrera massan så långt som möjligt från tyngdpunktscentrum.

Stomme

Vi erbjuder aluminiumlösningar för högtrycksgrenrör och hydrauliska grenrör, konsoler, släpvagnsbalkar samt sido- och underkörningsskydd.

Drivsystem

Exempel på komponenter till drivsystem är fläktringar, grenrör, bränslespridarrör, oljerör och höljen.

 

Recommended for you