Skip to content

Hydro RESTORE

Hydro RESTORE är ett sortiment av aluminiumprodukter tillverkade av en kombination av återvunnet skrot före konsument, återvunnet skrot efter konsument och primärt aluminium.

Aluminiumstruktur

Även den mest avancerade aluminiumtillverkningen genererar skrot. Detta skrot från konsumenten är en naturlig följd av produktionsprocessen. Hydro arbetar kontinuerligt med att minska skapandet av skrot genom att optimera tillverkningsprocesser och arbeta nära kunderna för att designa applikationer som genererar mindre skrot. Viss skrot från konsumenterna kommer dock alltid att vara oundvikligt.

Hydro samlar in skrot från konsumenter från egna anläggningar och från kunder för återvinning. När den väl har samlats in kommer den till en av Hydros många återvinningsverksamheter, där den smälts och formas i göt, så att den kan återvändas som insatsmaterial för användning i nya produkter. På detta sätt minimeras avfallet och värdefull aluminium återgår till produktionsprocessen.

Förutom skrot före konsument innehåller Hydro RESTORE skrot efter konsument och primärt aluminium. Postkonsumentskrot har redan levt ett "liv"- som fönsterram, bilhjul eller en dryckesburk - och nu har det återvunnits för att förvandlas till något nytt. Den lilla mängden primäraluminium i Hydro RESTORE möjliggör fin kontroll av legeringskompositionen och aluminiumets mekaniska egenskaper.

Hydro RESTORE kan användas i alla aluminiumprodukter, såsom bilar, tåg, möbler, elektronik, fartyg, byggnader, fasader, fönster, dörrar och mycket mer.

Recommended for you