Skip to content

Bauxit

Bauxit är den huvudsakliga aluminiummalmen.

red bauxite pebbles

Bauxiten har bildats som en restprodukt under miljontals år genom kemisk förvittring av bergarter som innehåller aluminiumsilikat. Den upptäcktes första gången i Frankrike 1821 och har sedan dess påträffats på flera platser runtom i världen. Hydro har intressen i två bauxitgruvor i Brasilien.

Viktiga egenskaper

  • Förekomsterna av bauxit är allmänt utbredda. Det mesta återfinns i tropiska områden där förvittringen har varit intensiv så att bauxit har kunnat bildas. Tillgångarna innehas dock bara av ett fåtal konkurrenter.
  • Bauxit förekommer vanligtvis i ett tunt lager (normalt 2 till 5 meter) nära eller på ytan.
  • Produktionen i världen uppgår till cirka 250 miljoner ton och har ökat med över 5 % varje år under de senaste tio åren, vilket i hög grad beror på den ökade kinesiska efterfrågan.

Produktdetaljer

  • Bauxit är en blandning av mineraler som innehåller olika koncentrationer av hydratiserade aluminiumoxider men också föroreningar. De primära mineralerna är gibbsit (aluminiumoxid-trihydrat), böhmit och diaspor (aluminiumoxid-monohydrater).
  • Gibbsitrik bauxit föredras eftersom den kan förädlas vid lägre uppslutningstemperaturer än andra typer av mineraler som innehåller aluminiumoxid.
  • Bauxit har normalt en rödbrun färg men den kan även vara vit, ljusbrun eller gulaktig beroende på vilken typ och koncentration av järnmineralerna som förekommer. Strukturen kan också skilja sig kraftigt men brukar ha ett matt till jordaktigt skimmer och kan se ut som lera eller jord.

Användningsområden

  • Aluminiumoxid för metallurgiska ändamål
  • Slipmedel
  • Cement
  • Kemiska applikationer

Recommended for you