Skip to content

Precisionsrör

Med över 30 års erfarenhet av att leverera till fordons- och HVAC&R-industrin är Hydro marknadsledande när det gäller aluminiumlösningar för värmeöverföringsapplikationer.

large stack of tubes

Förutom värmeöverföringsapplikationer förser vi våra kunder med aluminiumrör för gas/vätska, struktur-, solcells- och värmeapplikationer och nischmarknader som järnväg, tunga motorfordon och geotermisk energi.

Våra lösningar

 • Strängpressade rör
 • Konstruerade produkter, bland annat precisionsformer, -kablar och -ledningar
 • Ytbehandlingslösningar, bland annat Hycot, zinkspray, fluss- och silflussbeläggning för hårdlödning
 • Speciallegeringar med ökad korrosionsprestanda

Viktiga egenskaper

 • Lätta rör
 • Värmeöverföringsprestanda
 • Lägre totalkostnad jämfört med koppar
 • Återvinningsbart material
 • Korrosionsbeständighet

Användningsområden

 • Värmeöverföringsapplikationer för fordonsmarknaden
 • Värmeöverföringsapplikationer för HVAC&R-marknaden (värme, ventilation, luftkonditionering och kyla)
 • Luftkonditioneringsinstallation
 • Industriella applikationer
 • Solvärme

Hur vi kan hjälpa dig

 • Brett produktsortiment av hög kvalitet
 • Lösningar som tillgodoser dina krav på hållbarhet
 • Förbättrad global närvaro
 • En stark kombination av erfarenhet, kunskap och teknisk kapacitet
 • Aluminiumspecialister som stöttar dig under varje steg i projektet, från val av rätt dimensioner och legeringar för din applikation till ingående kunskaper om metallurgi, fogningsmetoder och hårdlödning

Recommended for you