Skip to content

Friktionssvetsning

Som det första företaget i världen startade vi produktion i industriell skala 1996 med friktionssvetsning (FSW) som fogmetod. Idag är vi världsledande inom industriell användning av FSW och kan erbjuda kunder aluminiumpaneler som är upp till 18 meter långa och 3,5 meter breda.

Friktionssvetsning av aluminiumpaneler i Finspångsfabriken
Friktionssvetsning av aluminiumpaneler

Några fördelar med friktionssvetsning

  • En enkel process som ger helt porfria, läckagefria, täta fogar med hög hållfasthet
  • Minimal värmepåverkan på materialet. Endast små termiska spänningar i materialet ger plana ytor
  • Bra mekaniska egenskaper. Produktionen har få, lätt kontrollerbara variabler som möjliggör snäva toleranser
  • Extremt bra repeterbarhet och perfekt för automatisering

Friktionssvetsning är en metod som möjliggör svetsning av komponenter med höga krav på tryckhållfasthet och täthet. Metoden gör det möjligt att producera breda paneler, som tak eller sidor på tåg, som är svåra eller omöjliga att pressa ut. Tekniken är också överlägsen när det gäller att få läckagefria fogar som till exempel svetsning av vätskekylare.

Arbetsstyckena är sammanfogade i fast tillstånd. Med FSW skapar ett roterande verktyg tryck och friktionsvärme på fogytorna så att metallen blandas och bildar en fog av bästa kvalitet. Metallens temperatur närmast fogen uppgår till maximalt 500°C i några sekunder, varefter den svalnar snabbt. Den låga temperaturen innebär att smältpunkten inte överskrids, i motsats till konventionell smältsvetsning.

FSW förbättrar också arbetsmiljön jämfört med traditionella former av svetsning, eftersom svetsblänk, rök och ozonbildning helt elimineras. Borstning, slipning och rengöring av fogen krävs inte.

FSW-metoden har visat sig ge fogar med höga hållfasthetsvärden utan inneslutningar eller föroreningar. Dragprov har visat att svetsarna är nästan helt spänningsfria. Det Norske Veritas har godkänt FSW-processen för krävande lösningar inom tåg- och marina applikationer.

Friktionssvetsning

Läs mer om friktionssvetsning (FSW). Produktbladet beskriver processen och utrustning, en del exempel och fördelarna med FSW och hur det jämförs med traditionell smältsvetsning.

Ladda ner white paper.
Report title

Recommended for you