Skip to content

Förbättra din resurseffektivitet

Vårt mål är att främja en mer cirkulär ekonomi med hjälp av våra omsmältningsverk där vi sorterar och smälter om aluminiumskrot.

workers at factory floor

Resurseffektivitet med aluminium

Återvinning av aluminiumskrot kräver bara cirka 5 procent av den energi som går åt vid framställning av primäraluminium.

I Europa återvinns omkring 95 procent av allt aluminium som används i fordon och kommersiella byggnader.

Intern återvinning av skrot

Resurseffektiviteten är viktig för dig. Därför satsar vi på att förbättra produktiviteten på våra 20 omsmältningsverk och att etablera nya anläggningar. Mer än 50 procent av allt aluminium i vår produktion kommer från internt återvunnet skrot och omsmälta aluminiumämnen från externa leverantörer.

Gammalt blir nytt

En av våra favoritprocesser är omsmältning av aluminium. Vi hanterar smältning och smältbehandling, kornraffinering, gjutning, homogenisering, götkvalitet och legeringar. Vi erbjuder också tekniskt stöd i externa projekt.

Anpassade legeringar

Vi smälter om aluminium över hela världen. Med det här nätverket kan vi utveckla anpassade legeringar med just de specifika egenskaper du behöver. Det ger dig en ökad resurseffektivitet.

Recommended for you