Skip to content

Hydro ProfilAkademi

Kunskapen om aluminium och profilkonstruktion är fortfarande låg i förhållande till mer traditionella material. Därför har vi instiftat Hydro ProfilAkademi, en utbildning i konstruktion av aluminiumprofiler som höjer kompetensen och ökar konkurrensförmågan hos företag och konstruktörer.

Man poserar vid en borrmaskin

Under två dagar har du möjlighet att möta våra experter som håller en kurs om konstruktionsmöjligheter med aluminiumprofiler. Vi gör även fabriksbesök där vi får se profilerna strängpressas, anodiseras och bearbetas. Vårt mål är att förmedla en djupare kunskap om aluminium och dess användningsområden samt nya applikationer.

Innehåll på ProfilAkademin

 • Aluminium - den mångsidiga metallen
 • Hur produceras aluminiumprofiler?
 • Ytbehandling
 • Bearbetningsprocesser - bockning, cnc, stansning, kapning
 • Tänk i profil - optimerad profilkonstruktion
 • Friction Stir Welding
 • Omsmältning
 • Hydro och hållbarhet
 • Hydro EcoDesign
 • Design i aluminium

Fabriksbesök i press-, ytbehandlings- och bearbetningsfabriker.

Fakta om ProfilAkademin

 • Första ProfilAkademin genomfördes på Sapa i Vetlanda 1994
 • Över 2000 deltagare i Vetlanda sedan starten
 • ProfilAkademier genomförs numera på många av Hydros
  enheter runt om i världen; Norge, Danmark, England, Tyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Polen, Slovakien, USA, Kanada, Kina, m.fl.

Nästa tillfälle är den 26-27 oktober 2022 i Vetlanda

Intresseanmälan till ProfilAkademin

Kurstillfällen

Tidigare deltagare om utbildningen

”ProfilAkademin täcker ett brett område. Den har gett mig en utmärkt bas att utgå från för vidare utveckling inom områden som är nödvändiga för bilindustrin. Jag förstår nu vilka fantastiska möjligheter det finns med det här materialet och konstruktionsmetoderna.”

”ProfilAkademin gav mig en intressant inblick i vilka alternativ som finns för att konstruera i aluminiumprofiler. Kursen beskrev metoden och gav mig också flera idéer till hur den skulle kunna användas. Jag lärde mig så mycket.”

Recommended for you